ABSL FDI Forum już za nami!

Podczas ABSL Digital Forum Miasto Katowice było reprezentowane przez Pana Bogumiła Sobulę Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice – partnera wydarzenia, w panelu dyskusyjnym – Czy lokalizacja ma nadal znaczenie w erze pracy zdalnej i dostępności talentów?

W inspirującej debacie rozmawiano o zmianie modelu pracy na hybrydowy lub całkowicie zdalny, potrzebie poszukiwania nowych talentów. Post-pandemiczna rzeczywistość będzie wymagała nowych wzorców zachowań i na nowo zdefiniowanej roli biur.

Ponadto podczas wydarzenia zaprezentowano najnowszy raport ABSL Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce, z którego wynika, że sektor usług biznesowych jest jednym z filarów stabilizujących polską gospodarkę – podczas, gdy inne sektory notowały spadki, usługi biznesowe cały czas dynamicznie się rozwijały. A jak sytuacja wygląda w Katowicach? Według raportu sektor usług biznesowych w Katowicach i Metropolii GZM pomimo pandemii prężnie rozwija się, od 2020 przybyło 7 nowych centrów, dając w sumie liczbę 115. Liczba zatrudnionych w centrach usług biznesowych również stabilnie rośnie, w 2021 roku kształtuje się na poziomie 27 500.

Raport jest potwierdzeniem, że sektor usług biznesowych jest jednym z najszybciej rosnących sektorów polskiej gospodarki, a Katowice są jednym z najważniejszych ośrodków w tym sektorze w kraju.

Similar Posts