Agencja Fitch potwierdza wysoką ocenę ratingową Katowic

Poziom „A-” czyli Perspektywa Stabilna, tak wygląda najnowsza ocena gospodarki i polityki finansowej Miasta Katowice dokonana przez Agencję Fitch. Amerykańska agencja Fitch Ratings to jedna z pięciu najbardziej prestiżowych agencji ratingowych o zasięgu globalnym, publikująca regularnie ratingi ponad 5700 instytucji finansowych oraz 100 państw, zawierające ocenę ich wiarygodności kredytowej.

Ocena niezależnych ekspertów Fitch potwierdza wysoką wiarygodność kredytową Katowic w kontekście stabilnego i zrównoważonego budżetu miasta, który w umiarkowanym stopniu podatny jest na zmiany koniunktury gospodarczej, m.in. dzięki dominującemu udziałowi branż usługowych w strukturze gospodarki miasta, w szczególności sektora nowoczesnych usług biznesowych.

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na sytuację finansową Katowic jest jedna z najniższych stóp bezrobocia w Polsce, która kształtuje się na poziomie 1,8% w stosunku do średniej krajowej wynoszącej 6,3%.

Dzięki utrzymaniu oceny ratingowej na tym samym poziomie Katowice są postrzegane jako wiarygodny i rzetelny partner biznesowy, a wysoka ocena ratingowa pozwala rozwijać miasto w każdym jego obszarze, zwłaszcza inwestycyjnym, co przekłada się również na coraz wyższy poziom życia mieszkańców. Warto więc w tym kontekście przypomnieć, że według opublikowanego w maju br. przez „Newsweek” ratingu, Katowice w ocenie poziomu jakości życia uplasowały się na 6. miejscu w Polsce wśród miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców.

Więcej na:

http://bit.ly/2SOT25V

Podobne wpisy