Podobne wpisy

Ankieta Antal oraz Cushman & Wakefield

Antal oraz Cushman & Wakefield zapraszają do udziału w badaniu BEAS(Business Environment Assessment Study). Ankieta bada słabe i mocne strony regionu i umożliwi przygotowanie opracowania dot. środowiska biznesowego w Polsce. Celem badania jest stworzenie narzędzia do budowanie strategii biznesowej dopasowanej do lokalnego otoczenia oraz pozwoli wybrać kolejne lokalizacji w kontekście nowych inwestycji. Udział pozwoli stworzyć merytoryczny raport dot. potencjału polskich miast oraz informacji o kompetencjach na danym rynku i skali trudności pozyskania pracowników.

Ankieta składa się z 8 pytań, na które wystarczą 4 min.

Dodatkowo organizatorzy zaplanowali wydarzenia promujące projekt, gdzie będzie można omówić zebrane dane i bieżące trendy.

Jest to już kolejna edycja projektu. Z jej poprzednią wersją można zapoznać się na www.investmentpotential.pl.

Ankieta jest dostępna na: https://badania.antal.pl/s3/beas

Podobne wpisy