Bezrobocie maleje, gospodarka wraca do stanu sprzed pandemii

W województwie śląskim gospodarka wbrew wcześniejszym obawom odradza się po okresie kilkumiesięcznym stagnacji.

Według danych ZUS z I kwartału gospodarka wróciła do sytuacji sprzed pandemii bez znaczącego ubytku zatrudnienia. Jednocześnie branże najbardziej dotknięte skutkami pandemii nadal odnotowują niedostatek pracowników. Województwo śląskie, a tym samym Katowice pozostaje w gronie regionów o najniższym poziomie bezrobocia i stosunkowo największej liczbie ofert pracy. Nie jest też w szczególny sposób zagrożone zwolnieniami grupowymi. Bez prawa do zasiłku pozostaje 81,5 tys. bezrobotnych, co stanowi 86,8% sumy osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Katowice w dalszym ciągu odnotowują najniższy poziom bezrobocia na poziomie 1,9%. Czynnikiem, z którym obecnie mamy do czynienie po raz pierwszy od wielu lat jest galopująca inflacja, która niweluje nominalny wzrost wynagrodzeń. Zmniejszyła się także liczba podmiotów gospodarczych, które trwały w zawieszeniu. Wiele wskazuje więc na to, że gospodarka krok po kroku wraca na tory rozwoju, które znamy z 2019 roku. Jest to wzrost mało spektakularny, acz stopniowy.

Wysokie wyniki utrzymują się również w zakresie liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto. Aktywność inwestorów w Katowicach jest na jeszcze wyższym poziomie niż w 2020 roku.

W Katowicach, w I kwartale 2021 rozpoczęto budować największą na śląsku liczbę mieszkań – 1654. Wiele z prezentowanych wskaźników może zwiastować koniec kryzysu wywołanego pandemią i początek powrotu do normalności.

Źródło:

http://bit.ly/3iTIIEU

Similar Posts