Similar Posts

Chcesz aby Twój biznes był bardziej ekologiczny? Sięgnij po wskazówki!

Co?

Porozumienie Firm dla Klimatu i Energii (CCCE) Komisji Europejskiej ogłosiło pierwsze zaproszenie do składania wniosków do programu pomocy w zakresie dekarbonizacji dla europejskich przedsiębiorstw. Program obejmuje:

  • pomoc w audytowaniu zużycia energii przez przedsiębiorstwa,
  • definiowanie i wdrażanie naukowych celów redukcji emisji,
  • zidentyfikowanie technologii, metod i mechanizmów finansowania, do których firmy mogą uzyskać dostęp podczas realizacji swoich celów.

Dla kogo?

Zaproszenie jest dedykowane dla firm, grup przedsiębiorstw (zlokalizowanych na tym samym obszarze), władz (krajowych, regionalnych lub lokalnych) oraz innych podmiotów, takich jak stowarzyszenia, sieci i przedsiębiorstwa usług energetycznych z Chorwacji, Finlandii, Włoch, Holandii i  Polska. Aby uzyskać więcej informacji na temat zaproszenia, wszyscy kandydaci mogą wziąć udział w wydarzeniu internetowym CCCE w dniu 23 czerwca.   Kiedy i gdzie się zgłosić?

  • 23 czerwca 2022 r. wydarzenie, podczas którego można dowiedzieć się więcej nt.zaproszenia. Rejestracja na wydarzenie dostępna na stronie https://bit.ly/3NkxwwM
  • 31 sierpnia termin składania wniosków do programu https://bit.ly/3NcLIaM

 Wybrani kandydaci skorzystają z bezpłatnego, dostosowanego do potrzeb programu pomocy technicznej zespołu ekspertów w dziedzinie dekarbonizacji energii.

Similar Posts