Czy wiesz, że…?

Czy wiesz, że…..? to hasło przewodnie naszej katowickiej kampanii, poprzez którą chcemy przybliżyć szerokiej publiczności sektor usług biznesowych, który dynamicznie rozwija się w Katowicach i jest jednym z symboli przemiany gospodarczej jaką doświadczyło w ostatnich kilkunastu latach nasze miasto.

Na wstępie powinniśmy zaznaczyć, iż według raportu „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach” opracowanego przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Katowice i GZM to jeden z pięciu najważniejszych ośrodków w Polsce, w których prężnie rozwija się sektor nowoczesnych usług dla biznesu, odpowiadający już dziś za 3,0-3,5% PKB Polski. Ponadto w przeciągu ostatnich 4 lat na obszarze Katowic i GZM zaobserwowano dynamiczny wzrost zatrudnienia w tym sektorze wynoszący prawie 70%. Praca w tej branży stanowi atrakcyjną ofertę dla osób znających języki i otwartych na nowe wyzwania oraz działanie w międzynarodowym środowisku. Daje też szansę na przyciągnięcie do Katowic młodych osób, które poza pracą mogą docenić Katowice jako dogodne miejsce do zamieszkania i założenia rodziny.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące sektora nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach i GZM, które zaczerpnięte są w głównej mierze z wspomnianego powyżej raportu. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do pobrania tekstu raportu.

Dlaczego Katowice są w raporcie ujęte łącznie z Obszarem Metropolitalnym? Takie ujęcie jest bardziej miarodajne, ponieważ 80% centrów działających na obszarze GZM zlokalizowanych jest w Katowicach, z kolei ludzie w nich pracujący pochodzą z wielu sąsiednich miast. Ujęcie w badaniach i promocji gospodarczej całego obszaru GZM z potencjałem ludzkim wynoszącym 2,3 mln mieszkańców lepiej trafia do świadomości inwestorów, jednak najbardziej rozpoznawalną w regionie marką jest Miasto Katowice.

Katowice należą do grona 5 najważniejszych ośrodków nowoczesnych usług biznesowych w Polsce.

Katowice i GZM odpowiadają za 7,8% ogółu zatrudnienia w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, który wynosi prawie 350 tys. osób.

Katowice zajmują 3. pozycję w Polsce pod względem atrakcyjności inwestycyjnej dla centrów usług biznesowych.

Katowice i GZM spośród 15 miast podlegających ocenie obiektywnych czynników atrakcyjności zajmują 3. miejsce wyróżniając się: dostępnością puli talentów, dogodną komunikacją drogową i kolejową, komfortem korzystania z lotniska oraz współpracą z lokalnymi uniwersytetami.

Katowice są 3. miastem w Polsce pod względem liczby nowych inwestycji w sektorze usług biznesowych.

Katowice i GZM przyciągają nowe inwestycje sektora nowoczesnych usług biznesowych równie dynamicznie jak najbardziej atrakcyjne inwestycyjnie polskie miasta. Od 2016 r. w Katowicach przybyło 30 nowych centrów co przełożyło się na stworzenie 3900 nowych miejsc pracy.

Katowicki sektor usług biznesowych notuje ponadprzeciętny w skali kraju wzrost zatrudnienia na poziomie 13,8%.

Zestawienie roku 2019 i 2020 pokazuje, że w Katowicach i GZM sektor wygenerował 2800 nowych miejsc pracy. Realne zatrudnienie do końca 2021 r., pomimo pandemii może wzrosnąć o kolejne 1500 miejsc pracy.

W Katowicach do połowy 2020 r. powstało 27 000 miejsc pracy w sektorze usług biznesowych, a w 2021 r. ma powstać 1 500 nowych.

27 000 to liczba pracowników zatrudnionych w centrach usług BPO, SSC /GBS, IT oraz R&D w II kw. 2020 roku. Zdecydowana większość pracowników na analizowanym obszarze pracuje w Katowicach (85%, czyli 22 900 osób) Zdecydowana większość (73,3%) jest zatrudniana przez centra będące własnością podmiotów zagranicznych.

W Katowicach swoje centra usług biznesowych posiadają inwestorzy z 19 różnych krajów z całego świata.

W Katowicach i GZM funkcjonuje 114 centrów usług, należących do inwestorów z 19 państw. Obok centrów polskich są to głównie podmioty z USA (23), Niemiec (12) oraz Francji (11). Centra będące własnością firm polskich zatrudniają 26,7% pracowników sektora. W dalszej kolejności są to podmioty: amerykańskie 19,3%, francuskie 15,5%, brytyjskie 12,3%, niemieckie 8,2%, niderlandzkie 4,9%. Podmioty z innych niż wymienione krajów stanowią łącznie 13,1%.

W Katowicach prawie połowa zatrudnionych w centrach biznesowych to osoby świadczące usługi IT.

Główną kategorią usług świadczonych w centrach na obszarze GZM są usługi IT. Centrów o takiej specjalizacji jest 54, co stanowi 49% ogólnej ich liczby. Ponadto na centra w których usługi tego rodzaju stanowią dominującą działalność, przypada 43% zatrudnienia w branży.

W Katowicach sektor usług biznesowych oferuje pracę z wykorzystaniem aż 30 różnych języków.

32 – to liczba języków wykorzystywanych do świadczenia usług w centrach Katowic i GZM. Najwięcej usług jest świadczonych w językach: angielskim, niemieckim, włoskim, polskim, francuskim.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj nasz najnowszy raport ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach”.

Uwagi:

*Katowice w ujęciu z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.

Źródło:

„Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach”, ABSL.

„Potencjał inwestycyjny polskich miast. Porównanie lokalizacji sektora nowoczesnych usług biznesowych”, ABSL.

„Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2020”, ABSL.

Pliki do pobrania

Similar Posts