Podobne wpisy

Hub gamingowo-technologiczny: Część II

Ogłoszono wyniki konkursu na koncepcję architektoniczną dla II etapu Hubu gamingowo-technologicznego. Spośród złożonych 5 prac konkursowych Sąd konkursowy wyłonił trzy najlepsze. W ocenie złożonych koncepcji architektoniczno-urbanistycznych brano pod uwagę kryteria z zakresu rozwiązań architektoniczno-przestrzennych, walorów eksploatacyjnych, a także zastosowane rozwiązania proekologiczne.

Autorem zwycięskiej koncepcji jest AMC – Andrzej M. Chołdzyński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowa.

W obiekcie znajdą się przede wszystkim przestrzenie technologiczne na potrzeby e-sportu, jednakże projektowana przestrzeń będzie wykorzystywana także jako studia telewizyjne i studia filmowe. Zaplanowano tu także sale treningowe dla graczy, laboratoria IT, reżyserki i pokoje do obsługi produkcji oraz przestrzeń dla gości oraz widowni. Głównym zadaniem konkursu było stworzenie obiektu, który stanowić będzie dopełnienie istniejącej zabytkowej tkanki poprzemysłowej z zachowaniem spójności formalno-estetycznej.

Zakończenie robót budowlanych w ramach I i II etapu planowane jest na koniec 2026 r. Szacunkowa wartość kompleksowego zagospodarowania całego terenu – wraz z szybem Poniatowski to około miliarda złotych. Złożony wniosek o dofinansowanie opiewa na kwotę 616 mln zł, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 309 mln zł.

Podobne wpisy