Similar Posts

Informacja dla centrów usług funkcjonujących w Katowicach i na obszarze GZM!

Trwają prace nad tegorocznym raportem ABSL “Sektor Usług Biznesowych w Polsce 2022”.

Kwintesencję jego zawartości stanowią dane firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych, które pozwalają stworzyć szczegółowy raport o kondycji sektora, również na obszarze Katowic i pozostałych miast GZM.

Firmy zainteresowane wypełnieniem ankiety, a które jeszcze nie otrzymały do niej zaproszenia od ABSL Polska mogą kontaktować się w tej sprawie pod adresem research@absl.pl.

Badanie będzie zamknięte 16 lutego 2022 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu!

Similar Posts