Jak obcokrajowcy radzą sobie w czasie pandemii?

Stowarzyszenie “Pro-Silesia” zaprasza do badania wszystkich obcokrajowców, przebywających aktualnie na terenie województwa śląskiego – niezależnie od miejsca pochodzenia.

Dynamicznie rośnie znaczenie cudzoziemców dla rynku pracy, rozwoju przedsiębiorstw czy funkcjonowania uczelni wyższych w woj. śląskim. Czas pandemii jest dla nich szczególnie trudny i podwójnie naznaczony niepewnością. Opierając się na tych przesłankach, Stowarzyszenie “Pro-Silesia” prowadzi badanie dotyczące sytuacji przebywających w województwie śląskim obcokrajowców. Jego wyniki pozwolą na identyfikację głównych barier, wynikających z COVID-19 dla cudzoziemców na trzech poziomach (studenci, pracownicy zarobkowi, przedsiębiorcy). Celem będzie sporządzenie konkretnych rekomendacji, pozwalających na minimalizację trudności bądź wypracowanie nowych formuł współpracy na czas po pandemii. Badania realizowane są w ramach cyklu “Śląskie a pandemia” we współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat.

W badaniu można wziąć udział wypełniając kwestionariusz przygotowany w jednej z czterech wersji językowych (polskiej, angielskiej, ukraińskiej i białoruskiej).

Kwestionariusz ankiety oraz więcej informacji dostępne są na stronie Stowarzyszenia http://bit.ly/3pAeesG

Similar Posts