Similar Posts

KATOWICE – DOBRE MIEJSCE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przedsiębiorcy coraz lepiej oceniają koniunkturę gospodarczą. Optymistyczne nastroje bazują na odbiciu, jakie nastąpiło po odmrożeniu gospodarki.

Katowice konsekwentnie od dłuższego czasu pozostają liderem w województwie, jeśli chodzi
o utrzymanie najniższej stopy bezrobocia – obecnie utrzymuje się ona na poziomie 1,8%. W zestawieniu do stopy bezrobocia rejestrowanego w województwie śląskim – 4,6% i na poziomie kraju -5,8%, jest to zdecydowanie wynik wyróżniający się. Przekłada się to na rynek pracy i różnorodność zatrudnienia. Katowice przodują również w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Podczas gdy w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu br. wyniosło ono 5763,87 zł i było wyższe o 9,1% niż przed rokiem, w Katowicach oscylowało na poziomie 6429,63 zł.

Ten rok po okresie stagnacji okazuje się korzystny dla rozpoczęcia działalności gospodarczej. Stopniowo wzrasta liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych w rejestrze REGON. W samych Katowicach w sierpniu zarejestrowanych zostało ponad 270 nowych podmiotów. Według danych na koniec sierpnia 2021 r. Katowice liczyły prawie 51 tys. podmiotów, w tym 29 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy we wrześniu br. ocenili koniunkturę gospodarczą pozytywnie. Najbardziej optymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji, najbardziej negatywne – przez firmy z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.

Similar Posts