Similar Posts

Katowice liderem wśród polskich miast w wysokości wynagrodzeń

Początek roku to zwykle czas podsumowań wyników i działań minionego okresu. Analizując komunikaty i dane liczbowe Urzędu Statystycznego w Katowicach widzimy od dłuższego czasu stale utrzymujący się wzrostowy trend w średnim wynagrodzeniu brutto.

Na Śląsku w stosunku do grudnia 2020 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 9,1% i aż o 23,1% w odniesieniu do listopada 2021. Jest to kolejny wskaźnik ekonomiczny wyróżniającym Katowice na tle całego kraju. Na koniec 2021 r. wyniosło ono 9 035 zł, co znacznie wykracza poza średnią dla województwa (7 423 zł) i całej Polski (6 644 zł). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia odnotowano w większości branż m.in. handlu, naprawie pojazdów samochodowych, informacji i komunikacji oraz zakwaterowaniu i gastronomii. Najwięcej wzrosły płace w: górnictwie i wydobywaniu (o 119,8%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorąca wodę (o 31,7%) oraz działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 26,7%). Poziom zatrudnienia wiąże się bezpośrednio z dostępnymi ofertami pracy. W grudniu 2021 r. do urzędów pracy wpłynęło 11,3 tys. ofert pracy, tj. więcej niż w grudniu 2020 r. (o 22,2%).

Pomimo niestabilnej sytuacji gospodarczej i epidemiologicznej, w województwie śląskim liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się nie tylko w ujęciu rocznym (o 6,7%), ale również w skali miesiąca (o 1,6%). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 4,2% i była niższa niż przed rokiem (o 0,7 p. proc.) oraz poprzednim miesiącem (o 0,1 p. proc.). Same Katowice od dłuższego czasu utrzymują niezmiennie niską stopę bezrobocia na poziomie 1,8%. To wynik ponad dwukrotnie niższy niż na Śląsku i prawie 3 razy mniej niż w skali całego kraju.

Wzrost średnich wynagrodzeń pociąga za sobą większą skłonność do nowych inwestycji. W poprzednim roku – okresie od stycznia do grudnia 2021 w województwie śląskim oddano do użytkowania 16 994 mieszkania. Najwięcej mieszkań przekazali do użytkowania inwestorzy
w Katowicach – bo aż 2 325.

Przedsiębiorcy oceniając skutki pandemii koronawirusa najczęściej są zdania, że w styczniu br. konsekwencje dla prowadzonej przez ich firmę działalności są nieznaczne, a poziom inwestycji w ich firmach w 2022 r. będzie się utrzymywał na poziomie inwestycji zrealizowanych w 2021 r.

fot. Katowice z lotu ptaka

Źródło:

1. Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w grudniu2021 r.

2. Wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego – grudzień 2021

Similar Posts