Podobne wpisy

Katowice mają budżet na 2023 rok!

W przyszłym roku wydatki z budżetu miasta wyniosą ponad 3 mld 66 mln zł, a łączne dochody ponad 2 mld 703 mln zł. Przykładowo:

  • oświata i opieka edukacyjna – ponad 892 mln zł,
  • pomoc społeczna – 303 mln zł,
  • dotacje dla różnych podmiotów, w tym szkół niepublicznych, organizacji pozarządowych, instytucji kultury – 295 mln zł,
  • gospodarka komunalna i środowisko – 317 mln zł

Rok 2023 będzie trudnym rokiem – pomimo zakładanego na poziomie 35 mln zł deficytu, Miasto, zdecydowało się kontynuować duże inwestycje, napędzając tym samym gospodarkę i tworząc nowe miejsca pracy.

Wydatki majątkowe to łącznie 787 mln zł. Dzięki tym środkom planowana jest kontynuacja działań takich jak m.in. powstanie HUB-u Gamingowo-Technologicznego, budowa 4 parków, rewitalizacja Stargańca, budowa doliny 5 stawów w Szopienicach, nowe drogi rowerowe, rozbudowa układu drogowego w Strefie Kultury, a także wspieranie inwestycji w obszarze kultury, sportu, w tym budowa Domu Kultury na Osiedlu Witosa, Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki i Centrum Edukacji Muzycznej Dom Kilara.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem „Budżet w pigułce” – uproszczona informacja o finansach, przygotowana przez służby finansowe miasta w przystępnej formie grafik. Za pomocą czytelnych wykresów 3D dowiemy się z jakich źródeł miasto pozyska dochody, a także na jakie cele te środki przeznaczy: https://bit.ly/3hyqRFo

Podobne wpisy