Katowice miasto czystego powietrza

Konsekwentna polityka władz Katowic, ukierunkowana na podnoszenie jakości życia w mieście, a w szczególności redukcję zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza, zaczyna już przynosić wymierne efekty. Na tle innych polskich aglomeracji, które według tego kryterium poddane zostały ocenie przez „Europolis” Fundacji Schumanna, Katowice uplasowały się na drugim miejscu, uzyskując jedynie 1 punkt mniej od zwycięskiego Lublina.

W przypadku Katowic źródłem tego sukcesu jest zakrojona na szeroką skalę kampania na rzecz wymiany najbardziej szkodzących jakości powietrza kotłów węglowych, używanych w gospodarstwach domowych, na alternatywne, ekologiczne systemy ogrzewania mieszkań i domów.

„Zielony budżet” oraz program „Czyste powietrze” w Katowicach okazały się skutecznymi narzędziami, które poprzez atrakcyjny system dofinansowania wymiany instalacji grzewczych, pozwoliły na zastąpienie węglowych kotłów, nowoczesnymi i przyjaznymi dla środowiska urządzeniami na potrzeby ponad 1.250 gospodarstw domowych.

W samym tylko 2020 roku na poprawę jakości powietrza miasto Katowice przeznaczyło 10 milionów złotych. Tak wysoka pozycja Katowic w rankingu „Europolis”, nabiera szczególnego znaczenia, zważywszy na fakt, ze województwo śląskie regularnie znajduje się w zestawieniach najbardziej zanieczyszczonych regionów, nie tylko w Polsce, lecz także w całej Europie.

Wśród miast, które poddane zostały ocenie, Katowice wyróżniają nie tylko jedne z najwyższych wydatków na poprawę jakości powietrza, ale także zaangażowanie we wszystkie działania pośrednio redukujące poziom zanieczyszczeń. W mieście opracowany został program rozwoju odnawialnych źródeł energii, są dofinansowania na zakup i montaż mikroinstalacji OZE oraz realizowane są kampanie społeczne na rzecz czystego powietrza.

Pełny tekst raportu oraz ranking Europolis dostępne są na: www.europolis.schuman.pl/raport Pełny tekst raportu oraz ranking Europolis dostępne są na: www.europolis.schuman.pl/raport

Podobne wpisy