Similar Posts

KATOWICE MIASTEM FACHOWCÓW

Wystartowała 3. edycja programu organizowanego przez Katowice, w ramach którego katowicka młodzież, dzięki współpracy miasta z lokalnymi przedsiębiorcami, będzie mogła „od kuchni” poznać zawody branżowe i techniczne!

Katowice Miastem Fachowców to program, który ma zachęcić młodzież stojącą przed wyborem dalszej ścieżki edukacji do podejmowania kształcenia w szkołach branżowych oraz technicznych poprzez pokazanie im atrakcyjnych perspektyw zawodowych. Ponadto projekt ma zwiększać poziom wiedzy i świadomości społecznej w zakresie dualnego systemu kształcenia oraz pokazać bogatą ofertę miasta Katowice w zakresie możliwości rozwoju zawodowego. Młodzież, która po szkole ponadpodstawowej posiada wiedzę praktyczną, to potencjalni dobrzy pracownicy, dlatego zachęcamy firmy do włączenia się w projekt jako partnerzy. Obserwacje lokalnego rynku pracy wykazują, iż jedną z głównych barier rozwoju działalności przedsiębiorstw jest niedobór wykwalifikowanych pracowników. Wielu przedsiębiorców niszowych branż oraz szeroko pojętego rzemiosła ma trudności w znalezieniu pracowników posiadających niezbędne praktyczne przygotowanie do wykonywania danego zawodu. Program Katowice Miastem Fachowców jest odpowiedzią na te potrzeby, a ukazanie perspektyw zawodowych i oferta edukacji branżowej i technicznej ma wzmocnić pozycję Katowic jako gospodarczego centrum regionu.

15 listopada wystartował nabór na partnerów do programu Katowice Miastem Fachowców – edycja 2021/2022. Do uczestnictwa w programie mogą zgłaszać się przedsiębiorcy, którzy prowadzą w Katowicach działalność w formule samozatrudnienia w branży wymagającej wykształcenia branżowego bądź technicznego lub zatrudniają pracowników na stanowiskach wymagających uprawnień i/lub wykształcenia branżowego lub technicznego. Do dnia 29.11.2021 r. przedsiębiorcy mają czas na przesyłanie zgłoszeń do Wydziału Obsługi Inwestorów. Ogłoszenie o naborze wraz z formularzem zgłoszenia znajdują się w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta, pod linkiem https://bit.ly/3Ho04TZ. Z przedsiębiorcami wyłonionymi w toku trwającego naboru Miasto podpisze porozumienia o współpracy w ramach programu.

Zapraszamy do współpracy!

Similar Posts