Katowizje 2021 – nabór zgłoszeń przedłużony!

Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu Katowizje – Firma Społecznie Odpowiedzialna został przedłużony. Przedstawiciele firm z sektora MMŚP mogą wziąć w nim udział do 19 grudnia br. Inicjatywa ma na celu wyróżnienie najciekawszych projektów z obszaru CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu), zrealizowanych na terenie Katowic w okresie 2020 – 2021.

Katowizje to projekt zainicjowany przez Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink, reprezentujący Miasto Katowice. Ma na celu wyłonić liderów CSR wśród lokalnych mikro, małych i średnich firm, które inwestują, kreują i wdrażają innowacyjne narzędzia i rozwiązania, mające służyć lokalnym społecznościom i środowisku naturalnemu. Konkurs ma wyróżnić firmy, które tworzą przestrzeń i warunki dla zrównoważonego rozwoju społecznego  i ekonomicznego, pomimo aktualnej, globalnej sytuacji i wyzwań biznesowych z nią związanych.

Jest wiele czynników, dzięki którym miasto może się rozwijać. Jednym z nich jest wspieranie mieszkańców przez lokalne przedsiębiorstwa w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Posadzenie drzew czy wybudowanie skatepark’u w jednej z dzielnic Katowic? A może program stażowy dla podopiecznych placówek pieczy zastępczej? Każdy ma swoją wizję na to jak zmienić stolicę Śląską na lepsze.

– Doceniamy te wysiłki zwłaszcza w kontekście aktualnej, globalnej sytuacji i wyzwań biznesowych z nią związanych. Zachęcamy, żeby podzielić się z nami przykładami dobrych praktyk i liczymy, że najlepsze z nich staną się inspiracją dla innych. Już w zeszłym roku zgłoszone projekty pokazały jak różnorodne mogą być formy działań na rzecz lokalnej społeczności – mówi Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa. 

Zgłoszenia można dokonać wysyłając formularz na adres e-mail rawa.ink@katowice.eu do niedzieli,19 grudnia 2021 r.

Wyróżnione zostaną trzy projekty, a zwycięskie firmy otrzymają odpowiednio 3 000 zł, 2 000 zł i 1 000 zł, które będą mogły przeznaczyć na działania CSR.

Wyboru najlepszego projektu, spośród zgłoszonych inicjatyw, dokona jury w składzie:

  • Agnieszka Lis – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych,
  • Wioleta Niziołek- Żądło – Koordynator Projektów Społecznych Urzędu Miasta Katowice,
  • Krzysztof Hołyński – Stowarzyszenie MOST, członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach,
  • Agnieszka Budzyńska – Śląska Sieć 3 Sektora, członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://rawaink.katowice.eu/katowizje2021/

Similar Posts