Podobne wpisy

Międzynarodowe spotkania B2B w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw!

10. międzynarodowa giełda kooperacyjna organizowana przez Ośrodek Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A, odbędzie się w dniach 26-27 października 2023 r. w formule hybrydowej.

W trakcie Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się formuła stacjonarna spotkań B2B (w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach), a w Internecie, uczestnicy będą mieli możliwość spotkań on-line.

Giełda kierowana jest do firm działających w różnych sektorach gospodarki, a udział w niej jest BEZPŁATNY.

Rejestracja na wydarzenie dostępna jest pod adresem: https://katowice-b2b-2023.b2match.io/ i będzie dostępna do 25 października 2023 r.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A zapewnia wszelką pomoc techniczną związaną z rejestracją na giełdę, terminarzem spotkań w trakcie trwania giełdy oraz z uzyskaniem dodatkowych informacji biznesowych po zakończeniu giełdy.

***

Enterprise Europe Network: https://een.ec.europa.eu/

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A: https://www.enterprise.fgsa.pl/

13 Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw: https://ekmsp.eu/

Podobne wpisy