Similar Posts

Międzynarodowy program rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH rozwija się w Katowicach!

Jako wielostronna inicjatywa edukacyjna zapewnia młodym ludziom wsparcie w rozwoju nie tylko umiejętności naukowych, technicznych, ale również kompetencji pracowniczych i zawodowych przydatnych w rozwoju przyszłej kariery, co potwierdzają zadowoleni uczestnicy projektu.

Jedną z firm partnerskich jest Fujitsu, która prowadzi w Katowicach program P-TECH z młodzieżą ze Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych. Poprzez swoje zaangażowanie firma daje wyraz temu, że nie tylko oferuje określone miejsca pracy, ale jest też partnerem zaangażowanym społecznie.

Zachęcamy do oglądnięcia filmowego podsumowania dotychczasowych osiągnięć Fujitsu.

P-Tech Program second edition – summary

Gratulujemy i życzymy dalszego tak owocnego rozwoju!

Similar Posts