Podobne wpisy

PAIH i Katowice razem dla biznesu

24 kwietnia 2023 r. Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Paweł Kurtasz oraz Członek Zarządu Piotr Dytko, Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Bogumił Sobula i Mariusz Jankowski Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice podpisali porozumienie o współpracy. Celem porozumienia jest uzyskanie synergii działań w tworzeniu nowych szans biznesowych dla miasta. Podpisana umowa jest również potwierdzeniem dotychczasowego dobrego współdziałania PAIH i Katowic.

Misją PAIH jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Poprzez wszystkie działania, które podejmujemy chcemy nieustannie przyciągać zagranicznych inwestorów i jednocześnie promować Polskę. Wierzę, że dzięki temu porozumieniu uda nam się tę misję wypełniać jeszcze pełniej”– zaznacza Prezes Zarządu PAIH, Paweł Kurtasz.

Fot: Jakub Dyl/WKATOWICACH.eu

Nadrzędnym celem podjętej współpracy jest zwiększenie szans miasta na pozyskanie nowych inwestorów. Przyciąganie BIZ będzie realizowane m.in. poprzez tworzenie i bieżące aktualizowanie regionalnych ofert inwestycyjnych typu greenfield i brownfield (jak hale i budynki) oraz ofert dotyczących wolnych powierzchni biurowych. Katowice i PAIH deklarują również wspólną obsługę pozyskanych inwestycji. Agencja zobowiązuje się także do przeprowadzania szkoleń dla pracowników miasta w zakresie obsługi inwestora, przygotowywania ofert inwestycyjnych oraz innych zagadnień dotyczących promocji Katowic.

Inwestycje to jednak nie wszystko. Zawarte porozumienie będzie także wsparciem dla eksporterów. PAIH i Katowice chcą działać wspólnie na rzecz zwiększania zasięgu ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorców działających na terenie Miasta i promocji ich produktów zagranicą.

Fot: Jakub Dyl/WKATOWICACH.eu

– “Nawiązanie współpracy z PAIH to dla nas możliwość poszerzenia sieci kontaktów, a tym samym wymiana doświadczeń, która w efekcie powinna zaowocować konkretnymi działaniami wpływającymi na pozyskiwanie partnerów dla naszych projektów, inwestorów. To w efekcie z jednej strony pozwoli nam podnosić jakość życia w Katowicach poprzez chociażby nowe miejsca pracy, czy nowe życie dla obszarów wymagających inwestycji. Natomiast z drugiej strony da szansę na rozwój naszym przedsiębiorcom” – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

PAIH i Katowice od lat owocnie współpracują w zakresie ciągłego uatrakcyjniania miasta dla biznesu. Współpraca skupia się w szczególności na sektorze usług. Za sprawą podpisanego porozumienia będzie ona jeszcze sprawniejsza.

***

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.

O Katowicach

Katowice, położone w południowej Polsce, są centralnym miastem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zamieszkałej przez niemal 2,3 miliona ludzi. Przyjazny klimat inwestycyjny tworzą doskonale rozwinięta sieć drogowa ze zrównoważonym transportem, dostęp do międzynarodowych lotnisk oraz silne tradycje akademickie. Zdolności językowe i wielojęzyczność potwierdzają inwestorzy, w których centrach biznesowych świadczone są usługi w ponad 30 różnych językach obcych.

Zapraszamy na: www.invest.katowice.eu oraz www.linkedin.com/company/invest-in-katowice

Żródło: Informacja prasowa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Zdjęcie wyróżniające: Jakub Dyl/WKATOWICACH.eu

Podobne wpisy