Similar Posts

Pandemia sprzyja nowym technologiom

Pandemia SAR-CoV-2 wykreowała nową rzeczywistość, również tę rynkową, tym samym ujawniły się potrzeby wdrożenia wielu zautomatyzowanych rozwiązań. Dla części organizacji oznacza to przyspieszenie decyzji związanych z transformacją cyfrową przedsiębiorstwa.

Uciążliwe obostrzenia sanitarne związane z pandemią koronawirusa stały się impulsem do badań, które przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na zlecenie Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „PRO SILESIA” we współpracy z EUROPE DIRECT Śląskie. Zbadali, jak przedsiębiorcy
z województwa śląskiego radzą sobie w tym czasie z procesem rekrutowania pracowników. Okazuje się, że większość z nich jest otwarta na technologiczny rozwój.

Badania miały charakter regionalny i zostały przeprowadzone w formie ankiety internetowej w okresie od marca do października 2021 r. Elektroniczne narzędzie pozwalające na gromadzenie danych powstało dzięki współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym BIOSTAT.

Co ciekawe, w okresie od wybuchu pandemii blisko 80% respondentów realizowało nieprzerwanie procesy rekrutacyjne. Wdrożone natomiast zostały różnorodne zmiany w procesach rekrutacji i selekcji pracowników. Wśród form kontaktu z kandydatami w okresie trwającej pandemii dominowały rozmowy kwalifikacyjne prowadzone podczas spotkań wideo, następnie rozmowy telefoniczne oraz bardziej intensywne niż do tej pory, wykorzystywanie mediów społecznościowych.

Z badan wynika, że forma zdalna, np. spotkania z kandydatami odbywające się za pośrednictwem komunikatorów internetowych, m.in. przy zastosowaniu nowych mediów, jest mniej popularna wśród organizacji mikro (13,3%) i nieco bardziej powszechna w grupie małych i średnich przedsiębiorstw (19,5%), natomiast najbardziej powszechne zastosowanie znajduje w dużych przedsiębiorstwach, ma to miejsce aż w 40,7% badanych przypadków.

Wśród badanych pracodawców co piąty przedstawiciel mikroorganizacji w okresie pandemii zmienił wymagania względem kandydatów, kładąc zdecydowanie większy nacisk na kompetencje cyfrowe.
Z kolei jednostki średnie i duże deklarowały zmniejszenie wymagań w procesie rekrutacyjnym – odpowiednio 7,3% oraz 18,5% respondentów. Średnio co drugi pracodawca deklarował, że wykorzystuje zarówno kontaktowe, jak i zdalne formy rekrutacji i selekcji, argumentując to możliwością pełnej weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji przyszłego pracownika. Najpowszechniejsze okazały się być rozmowy telefoniczne (81,9%) oraz kontakt bezpośredni (66,3%). Z kolei nowoczesne kanały komunikacji, tj. Zoom, Skype for business czy Microsoft Teams doceniało 55,4% wszystkich badanych w okresie pandemii. Selekcja kandydatów odbywała się najczęściej na podstawie analizy CV (94%), podczas rozmowy kwalifikacyjnej (90,4%), na podstawie wyników testów kompetencyjnych (37,5%) czy próbek pracy (27,9%).

Badania potwierdziły to, co od dłuższego muz czasu wydawało się nieuniknione – konieczność przystosowania się i funkcjonowania organizacji w wirtualnej rzeczywistości. Okres pandemii był swoistym katalizatorem zmian, które do tej pory postępowały w procesie ewolucyjnym, a które za niedługo staną się na rynku pracy podstawowym narzędziem do rekrutacji pracowników.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem: Stowarzyszenie „Pro Silesia”: Biznes – Nauka – Samorząd

Źródło: Rekrutacja i selekcja pracowników w dobie pandemii- raport z badań grudzień 2021

Similar Posts