Similar Posts

Perspektywy zatrudnienia w 2022 roku według ManpowerGroup

Najnowszy raport Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia analizuje plany rekrutacyjne pracodawców na II kwartał 2022 roku. Zebrane dane wskazują, że pomiędzy kwietniem a czerwcem 2022 roku polscy przedsiębiorcy nadal zamierzają rozbudowywać swoje zespoły, jednak zdecydowanie mniej dynamicznie niż trzy miesiące temu.

Prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi +5%. Pomiędzy kwietniem a czerwcem rekrutacje nowych pracowników planuje 26% firm, natomiast o redukcji etatów mówi 23%. Blisko połowa badanych pracodawców (46%) chce pozostawić zatrudnienie na niezmienionym poziomie, a 5% organizacji nie ma jeszcze sprecyzowanych planów rekrutacyjnych. Największe zapotrzebowanie na ręce do pracy zgłaszają przedsiębiorcy reprezentujący sektor produkcji przemysłowej oraz IT & technologii, telekomunikacji, komunikacji i mediów.

Pracodawcy z Południa Polski – region Górnego Śląska i Małopolski przewidują w większości redukcję zatrudnienia, przez co jako jedyny region w kraju wykazują prognozę netto zatrudnienia na poziomie -1%.
W najbliższym kwartale 21% firm w regionie prognozuje wzrost zatrudnienia, 28% mówi o redukcjach etatów, 44% nie planuje zmian personalnych a 7% nie wie, co przyniosą najbliższe miesiące. Prognoza netto zatrudnienia w ujęciu całej Polski spadła o 16 punktów procentowych w ujęciu kwartalnym i jest niższa niż w analogicznym okresie w zeszłym roku.

Źródło: Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia dla II kwartału 2022 r.

Raport do pobrania tutaj: https://bit.ly/3DrPKJh

Similar Posts