Podsumowanie III kwartału 2021 na rynku biurowym

Na koniec III kw. 2021 r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na największych rynkach w Polsce, w tym w Katowicach, były na poziomie 12,1 milionów mkw.

W obecnym momencie w budowie jest 1,08 mln mkw. powierzchni planowanej do oddania w okresie 2021-2024. Poziom wynajmu powierzchni biurowych nadal jest wysoki, chociaż widoczna jest tendencja spadkowa. Tym samym utrzymująca się na tym samym poziomie podaż, a niższe zapotrzebowanie spowodowały wzrost o 13% i o 2,3 pp% poziomu pustostanów w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 roku.

Według danych zawartych w Marketbeat firmy Cushman & Wakefield, liczba nowych projektów z terminem oddania do użytku w latach 2023-2024 może ulec zmniejszeniu, ze względu na mniejszą aktywność najemców spowodowaną pandemią.

Katowicki rynek prowadzi w obszarze największych transakcji najmu zawartych w pierwszych trzech kwartałach tego roku. Zdecydowanie liderem jest tutaj ekspansja  i renegocjacja firmy Rockwell Automation  w budynku A4 Business Park III o powierzchni 19 500 mkw.

W samych Katowicach całkowita dostępna powierzchnia biurowa osiągnęła poziom 601 500 mkw.,
a powierzchnia oddana do użytku 12 000 mkw. Wskaźnik pustostanów wyniósł nieco ponad 10%, co świadczy o relatywnie dobrej kondycji rynku nieruchomości biurowej w porównaniu do skali całego kraju.

Budynek A4 Business Park III – fot. Radosław Kaźmierczak

Similar Posts