Similar Posts

Program P-TECH w Katowicach z kolejnym partnerem

Katowice, 5 kwietnia 2022 r. – firma Kyndryl, jeden z największych na świecie dostawców usług w zakresie infrastruktury IT dołącza jako partner do międzynarodowego programu rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH, uruchomionego w Polsce w 2019 roku z inicjatywy IBM. W ramach programu, uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach po pięciu latach nauki zdobędą maturę oraz możliwość uzyskania kwalifikacji rynkowej, na piątym poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, z zakresu monitorowania konsoli oraz prowadzenia działań interwencyjnych w systemie Mainframe, która powstała dzięki współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, partnerem merytorycznym P-TECH. Wszystkie zajęcia dydaktyczne z tego obszaru będą realizowane przez wykładowców – ekspertów z firmy Kyndryl. Polska edycja programu P-TECH odbywa się przy wsparciu Premiera Mateusza Morawieckiego i Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Głównym celem P-TECH jest wsparcie lokalnych społeczności przez odpowiednie przygotowanie młodzieży do pracy w zawodach STEM niezależnie od branży, adekwatnie do potrzeb rynku pracy XXI wieku. Program P-TECH jako wielostronna inicjatywa edukacyjna zapewnia młodym ludziom wsparcie w rozwoju umiejętności naukowych, technicznych, pracowniczych i zawodowych. To przykład najlepszego wykorzystania wielostronnego partnerstwa publiczno-prywatnego, w ramach którego uczniowie szkół technicznych i ogólnokształcących mogą się rozwijać również w środowisku zawodowym.

W ramach P-TECH uczniowie będą między innymi śledzić codzienną pracę swojego mentora (tzw. job shadowing), poznając od wewnątrz rzeczywiste środowisko biznesowe czy też uczestnicząc w wykładach i stażach. P-TECH nie wymaga wprowadzania zmian do podstawy programowej. Firmy partnerskie w Katowicach, czyli IBM i Kyndryl w ZSTiO Nr 2 w Katowicach oraz Fujitsu Technology Solutions w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych we współpracy z kadrą dydaktyczną szkoły dostarczają dodatkowy wkład merytoryczny lub narzędzia do już istniejących przedmiotów i zajęć, tak by wyposażyć uczniów w konkretne umiejętności potrzebne na rynku pracy.

Na zdjęciu: Julia, Wiktoria, Dawid, Jędrzej, Kacper, Kamil, Kevin, Kuba, Marcin, Marek, Robert, Wojtek, uczniowie biorący udział w programie P-TECH, z ZSTiO Nr 2 w Katowicach
Na zdjęciu: Julia, Wiktoria, Dawid, Jędrzej, Kacper, Kamil, Kevin, Kuba, Marcin, Marek, Robert, Wojtek, uczniowie biorący udział w programie P-TECH, z ZSTiO Nr 2 w Katowicach

“Ostatnie dwa lata dobitnie nam potwierdziły, iż żyjemy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, które wymaga od nas zarówno doskonałych umiejętności dostosowywania się do zmian, jak i zdolności przewidywania kierunków rozwojowych. Tak jak mówiłem w momencie wprowadzania pilotażowego programu P-TECH w Katowicach w 2019 roku, jest on odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie gospodarki na specjalistów IT, a w szerokim ujęciu na osoby z kompetencjami cyfrowymi. Po pierwsze, P-TECH wspiera nas w kształceniu młodych ludzi, którzy będą potrafili nadążać za zmieniającym się rynkiem pracy, zapewniając im stabilne zatrudnienie. Po drugie, P-TECH potwierdza, iż inwestorzy zagraniczni oraz szkoły wraz z lokalnym samorządem z sukcesem realizują inicjatywny przygotowujące młodzież do funkcjonowania w cyfrowej gospodarce. Dziękuję wszystkim za dotychczasową pracę i zaangażowanie!” – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W sierpniu br. miną trzy lata, odkąd wprowadziliśmy z naszymi Partnerami, inicjatywę Pathways to Technology (P-TECH) do Polski, zaczynając właśnie tutaj w Katowicach. Od tego momentu udało nam się znacząco zwiększyć nasze zaangażowanie w zakresie strategii rozwoju edukacji technicznej w Polsce, zarówno w ramach programu P-TECH, jak również uruchamiając w ubiegłym roku, nowy program – SkillsBuild” – mówi Marcin Gajdziński, Dyrektor Generalny IBM Polska i Kraje Bałtyckie.

„Jestem bardzo zadowolony, że dzięki podpisanemu porozumieniu nasi pracownicy mogą kontynuować swoje zaangażowanie w edukację młodzieży Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach w ramach nowej marki Kyndryl, tak jak przez ostatnie dwa lata. W Kyndryl przywiązujemy wielką wagę do działań na rzecz lokalnych społeczności, a zwłaszcza jeśli przyczynia się to do lepszego startu w życie zawodowe młodych ludzi, którzy być może w przyszłości zasilą szeregi naszych pracowników. Kształcenie nowych adeptów w różnych dziedzinach IT, między innymi: sztuczna inteligencja, rozwiązania chmurowe, zarządzanie projektami, etc, które prowadzimy w ramach P-TECH, jest istotne dla naszego Centrum w Katowicach, ale również zapewni uczniom stabilna pracę w IT, pomagając im przygotować się do zawodów przyszłości. Takie zaangażowanie pracowników, wzmacnia ich poczucie sprawczości oraz daje możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i doświadczenia poprzez przekazywanie wiedzy młodzieży.” – mówi Zbigniew Traczyk, Dyrektor Generalny Kyndryl Customer Innovation Center w Polsce.

P-TECH został współtworzony przez IBM w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza szkoła przystąpiła do programu w 2011 roku na Brooklynie w ramach współpracy pomiędzy Departamentem Edukacji Miasta Nowy Jork, The City University w Nowym Jorku i IBM. Od tego momentu P-TECH został wdrożony w ponad 300 szkołach w 28 krajach. Obecnie program zrzesza 600 firm partnerskich i setki uniwersytetów. W Polsce IBM jest również Partnerem Branżowym wielu z tych inicjatyw.

Odpowiedzialność społeczna i edukacyjna od zawsze była w Fujitsu bardzo ważnym elementem firmowej kultury. Oto co mają do przekazania Sponsorzy Programu P-Tech z ramienia Fujitsu:

„P-TECH to wartościowa inicjatywa, mająca na celu pomoc w kształceniu młodych ludzi i wspieranie ich w budowaniu ich własnej przyszłości. Wykłady, praktyki obserwacyjne, a ponadto program mentorski oferowany przez P-TECH, pozwolą uczniom nie tylko pogłębić wiedzę techniczną, ale też lepiej poznać oczekiwania potencjalnych pracodawców, czy też dowiedzieć się, jakie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne są poszukiwane, a wręcz pożądane na rynku pracy.” – mówi Aleksandra Durzyńska-Prochowska, Dyrektor Zarządzająca Poland GDC (Łódź i Katowice) oraz Członek Zarządu Fujitsu Technology Solutions.

„Poprzez wspieranie inicjatyw edukacyjnych takich jak P-Tech, Fujitsu przyczynia się do wkładu na rzecz społeczeństwa i regionu. Warto podkreślić, że program nauczania P-TECH jest tworzony i realizowany właśnie przez naszych pracowników. Ze strony firmy mamy zaangażowanych ponad 40 trenerów, którzy dzielą się z uczniami tym co najlepsze w Fujitsu – praktyczną wiedzą ekspercką z zakresu najnowszych technologii IT, takich jak: programowanie, cyberbezpieczeństwo, rozwiązania chmurowe, sztuczna inteligencja, zarządzanie projektami oraz wiele innych. To dla nas ogromna wartość edukacyjna. Program, dzięki kontaktowi naszych pracowników z uczniami, pozwala małymi krokami zmniejszać barierę między środowiskiem szkolnym i korporacyjnym, dzięki czemu wejście młodego człowieka na rynek pracy może skutkować mniejszym szokiem. To jest główny cel P-TECH i do tego wspólnie dążymy.” – mówi David John Deane, pierwszy Dyrektor Rozwoju Biznesu Poland GDC, Pełnomocnik polskiego Zarządu oraz Executive Sponsor Programu P-TECH z ramienia Fujitsu w Łodzi.

„Projekt P-TECH stwarza warunki dla różnych form i metod szkolenia uczniów Technikum Nr 4 (ZSTiO Nr 2), pozwala na wykorzystanie zasobów pracowników IBM w kształtowaniu kluczowych kompetencji uczniów w perspektywie zatrudnienia ich na rynku pracy w branży IT. Dołączenie nowego partnera – firmy Kyndryl – to tylko kolejna korzyść oraz wartość dodana tego przedsięwzięcia. Dla szkoły to element strategii dyferencjacji, która pozwala na efektywne przystosowanie działań w odpowiedzi na zapotrzebowanie w zakresie kształtowania nowych kadr dla rozwiązań opartych na nowoczesnych technologiach światowych dostawców. Nasi uczniowie mają zatem niepowtarzalną szansę na rozwój zawodowy i zdobycie pracy w międzynarodowych firmach.” – mówi Aldona Skubiszewska, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach.

Kolejny partner biznesowy w programie P-Tech to sygnał potwierdzający rosnące zainteresowanie programem. Dołączenie nowej firmy z pewnością wpłynie na jego rozwój. Cieszymy się, że jeszcze większa grupa specjalistów w dziedzinie IT będzie dzielić się swoim doświadczeniem z uczniami szkół średnich. Dzięki temu zwiększy się spektrum wiedzy i umiejętności możliwych do zdobycia przez uczniów, a co za tym idzie ich przygotowanie do pracy w zawodzie informatyka będzie na wyższym poziomie. Z pewnością ułatwi to uczniom wejście na rynek pracy po ukończeniu szkoły, a z drugiej strony pracodawcy będę mogli liczyć na bardziej kompetentnych pracowników od początku ich zatrudnienia.” – ocenia Aneta Łosiewicz, dyrektor Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach.

Cieszymy się, że Instytut Badań Edukacyjnych, który wdraża Zintegrowany System Kwalifikacji w Polsce jest partnerem tego porozumienia. Od dawna przekonujemy, że edukacja i rynek pracy muszą działać w ścisłym powiązaniu ze sobą, a wiedza musi łączyć się z praktyką i doświadczeniem. Wiemy, że dzięki przystąpieniu do programu P-TECH uczniowie katowickich szkół mogą korzystać z laboratoriów partnerów, uczestniczyć w praktykach i płatnych stażach, a także śledzić codzienną pracę swoich mentorów, poznając od wewnątrz środowisko biznesowe. To bezcenne doświadczenie, które zapewni przyszłym absolwentom dobry start na nowoczesnym rynku pracy.” – podkreśla dr Jakub Koper, Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych.

W Polsce działa siedem szkół, w których prowadzone są zajęcia w ramach P-TECH. Oprócz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 i Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych z Katowic, do programu dołączyły także szkoły: Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego z Krakowa, Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie, Technikum nr 1 „Szkoła na Leśnej” we Wronkach i Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi.

Similar Posts