Property Forum ONLINE Fokus na Śląsk, 10 Czerwca 2021r.

W okresie kilku ostatnich lat Katowice stały się jednym z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce, zajmując czołowe miejsca w większości rankingów oceniających największe polskie miasta pod względem ich atrakcyjności inwestycyjnej. Rozwój ten szczególnie jest widoczny w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, ale także wielu innych dziedzinach gospodarki, jak choćby w obszarze innowacyjnych technologii, logistyki czy nieruchomości komercyjnych.

Czy i w jakim stopniu obecna sytuacja gospodarcza, będąca następstwem pandemicznego zwolnienia gospodarki, ma wpływ na planowane i obecnie już realizowane inwestycje w Katowicach – to główny temat panelowych dyskusji, jakie odbędą się podczas regionalnego spotkania inwestorów, developerów i ekspertów w ramach Property Forum w dniu 10 czerwca br.

Tematyka dyskusji podzielona została na kilka bloków tematycznych uwzględniających specyfikę branż i sektorów gospodarki, odrywających wiodącą rolę na rynku nieruchomości komercyjnych, a w szczególności hoteli, biur, magazynów, obiektów mieszkalnych, ale także i globalnej oceny sytuacji gospodarczej Katowic oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Organizatorem Forum jest Polskie Towarzystwo Wpierania Przedsiębiorczości (Grupa PTWP), a sama impreza, która odbywać się będzie w formule online, dostępna jest dla wszystkich profesjonalistów zainteresowanych rynkiem nieruchomości komercyjnych w Katowicach poprzez bezpłatną rejestrację na stronie internetowej organizatora:

http://bit.ly/3v0KHcK

Partnerem katowickiej, regionalnej edycji Property Forum „Fokus na Śląsk”, jest Miasto Katowice.

Similar Posts