Podobne wpisy

Przedstawiciele Miasta Katowice wzięli udział w konferencji ABSL European Forum w Berlinie.

Od 20 do 21 marca przedstawiciele Wydziału Obsługi Inwestorów, Naczelnik Mariusz Jankowski oraz Zastępca Naczelnika Magdalena Kolka wzięli udział w konferencji ABSL European Forum – Business Services – A Uniting Engine for Growth in Europe. Miasto Katowice uczestniczyło w wydarzeniu jako Partner Platynowy.

fot. UMK

Tematem przewodnim wydarzenia było zjednoczenie liderów sektora biznesu, który zatrudnia 1,5 mln osób w dobie obecnych globalnych wyzwań. W programie ABSL European Forum poruszono między innymi również zagadnienia takie jak:

  • ESG jako motor wzrostu biznesu.
  • Nowe modele usług biznesowych (GBS) jako wzmocnienie strategii korporacyjnych.
  • Usługi biznesowe (GBS) motorem wzrostu miast.
  • Najnowsze prognozy gospodarcze i polityczne wpływające na biznes w Europie.
fot. UMK

Podczas eventu promowano Katowice jako nowoczesne centrum sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce wśród potencjalnych inwestorów.

Ponadto, Mariusz Jankowski wygłosił wprowadzenie do dyskusji dotyczącej globalnych usług biznesowych (GBS) jako elementu rozwoju miast.

Are GBS a city’s growth engine? Tak, są one motorem napędowym miast, ale tylko w sytuacji gdy miasto i inwestor chcą uzupełniać się, tworzyć z jednej strony przez miasto dogodne miejsca do inwestycji a z drugiej strony, od strony GBS, tworzyć miejsce pracy, które rozwija kadry i mieszkańców, bo tylko pracując razem nad pokonaniem wyzwań dzisiejszego świata”, jesteśmy w stanie tworzyć motory napędowe do wspólnego rozwoju.” Zakończył swoje wprowadzenie Mariusz Jankowski – Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów.

Udział w tegorocznym ABSL European Forum wskazał kierunki do rozwoju aby tworzyć jeszcze lepszy ekosystem dla sektora nowoczesna usług w Katowicach.

fot. UMK

Podobne wpisy