Similar Posts

Przyznanie Panu Marcinowi Nowakowi tytułu honorowego zasłużony dla Miasta Katowice

W dniu 8 września 2021 r. w siedzibie NOSPR w Katowicach podczas XXXVIII uroczystej sesji Rady Miasta Katowice wyróżnione zostały osoby, które w sposób szczególny zasłużyły się dla rozwoju miasta Katowice. W trakcie sesji miało miejsce uroczyste wręczenie aktu przyznania Panu Marcinowi Nowakowi tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice”.

Jego decydujący wpływ na transformację gospodarczą Katowic w kierunku nowoczesnego sektora usług biznesowych wiąże się z rolą Wiceprezesa Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL (2011-2018), odpowiedzialnego za Region Śląska, a następnie z funkcją Przewodniczącego Zarządu ABSL (2019-2020).

Pełniąc powyższe funkcje, Pan Marcin Nowak aktywnie uczestniczył w budowaniu potencjału sektora nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach, w aglomeracji i w województwie śląskim. Jego działania promujące Katowice i Górny Śląsk przyczyniły się do przyciągnięcia licznych firm tego sektora i w konsekwencji utworzenia ponad 27 tys. miejsc prac – dobrze płatnych, nowoczesnych, skierowanych do ludzi młodych. Umożliwiło to także włączenie gospodarki Katowic w globalne łańcuchy wartości i zmianę ich profilu gospodarczego.

Obecnie Pan Marcin Nowak zarządza i rozwija struktury Globalnego Wsparcia Usług dla Grupy Ammega, która dzięki jego staraniom zdecydowała się zainwestować w Katowicach w pierwszym kwartale 2021 r.

„Marcin Nowak, jako wieloletni dyrektor ABSL ,miał ogromny wpływ na dynamiczny rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach i przyciąganie inwestorów, co pozwoliło utworzyć ponad 27 tys. nowoczesnych miejsc pracy” – mówi laudator prof. A.Drobniak.

Similar Posts