Rozpoczęliśmy I etap prac nad projektem Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do wnoszenia propozycji/wniosków/uwag w terminie do czerwca br.

Propozycje można wnosić:

Więcej informacji można znaleźć na: https://bit.ly/3HJMfkP

Podobne wpisy