Similar Posts

Seminarium pn. “ABC podejmowania działalności gospodarczej”

Urząd Miasta Katowice, Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink we współpracy z Partnerami: Powiatowym Urzędem Pracy w Katowicach, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, Krajową Izbą Doradców Podatkowych Oddział Śląski, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział Chorzów, Izbą Administracji Skarbowej w Katowicach oraz spółką KTW.LEGAL Medaj Sobota Drząszcz Magaczewski Radcowie Prawni Spółka Partnerska zaprasza na seminarium pn. “ABC podejmowania działalności gospodarczej”, które odbędzie się w dniu 26.05.2022 r. (czwartek) w godz.: 08:30 – 12:30 w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink przy ul. Teatralnej 17a w Katowicach.

Spotkanie to, poza dawką przydatnej wiedzy, jest również doskonałą okazją  do nawiązania relacji biznesowych, a także do weryfikacji i oceny prowadzonych dotychczas działań w biznesie.

AGENDA SEMINARIUM:

  • 08.30 – 09.00  Rejestracja uczestników
  • 09.00 – 09.10  Otwarcie spotkania

Mariusz Jankowski, Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Katowice

  • 09.10 – 09.40  Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Pan Sebastian Ilczuk, doradca zawodowy, Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

  • 09.40 – 10.10  Inne źródła finansowania. Zasady podejmowania działalności gospodarczej i formularz rejestracyjny CEiDG-1

Pani Iwona Szostakowska – doradca zawodowy, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

  • 10.10. – 10.40 Znaczenie wyboru formy opodatkowania i formy prowadzenia działalności dla wysokości podatku i wpływ na wysokość składki zdrowotnej

Pan Mariusz Gałuszka, doradca podatkowy – obecnie pełniący funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Śląskim Oddziale

Zawód doradcy podatkowego

Pani Wanda Nowak, doradca podatkowy – Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu , członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Śląski

  • 10.40 – 11.10 Prawa i obowiązki płatnika składek, PUE, e-ZUS

Pani Maria Palacz-Szymczyk, ekspert, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Chorzów

  • 11.10 – 11.40 E-urząd skarbowy, usługa umów wizytę w Urzędzie Skarbowym, mikrorachunek podatkowy

Pan Dariusz Poznański, ekspert, Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  • 11.40 – 12.10 Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Mecenas Paweł Skuza, KTW.Legal

  • 12.10 – 12.30 Przerwa kawowa oraz networking
  • 12.30 Zakończenie seminarium

Udział w seminarium jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy na stronie https://bit.ly/3LnCrMr

Zapraszamy!

Similar Posts