OPIS

LOKALIZACJA

Dzielnica Szopienice – Burowiec, ul. Andersa

NUMER OBRĘBU

0005

KARTA MAPY

5

NUMERY DZIAŁEK

1499/160; 1501/160; 1214/160

POWIERZCHNIA

1,7ha

BONITACJA

RV

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obowiązujący nr 109 – Uchwała Rady Miasta Katowice nr LXI/1245/10 z dnia 30.06.2010 r.

OZNACZENIE W MPZP

5MWU– Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub zabudowy usługowej użyteczności publicznej

PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE

  • zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i/lub zabudowa usługowa użyteczności publicznej

PRZEZNACZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

  • sieci i urządzenia infrastruktury technicznej
  • obiekty małej architektury i place zabaw
  • ścieżki piesze i rowerowe
  • drogi wewnętrzne, miejsca postojowe naziemne i podziemne, garaże podziemne

ulica Andersa

Podobne wpisy