OPIS

LOKALIZACJA

Dzielnica Szopienice – Burowiec, ul. Korczaka

NUMER OBRĘBU

0005

KARTA MAPY

5

NUMERY DZIAŁEK

1584/160; 1579/15; 1583/160; 1367/31; 1365/15; 1364/15; 868/15; 1245/15; 1593/15

POWIERZCHNIA

2,5ha

BONITACJA

RV; N; RIVb

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obowiązujący nr 109 – Uchwała Rady Miasta Katowice nr LXI/1245/10 z dnia 30.06.2010 r.

OZNACZENIE W MPZP

2MWU; 5MWU– Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub zabudowy usługowej użyteczności publicznej

4ZP – tereny zieleni urządzonej

PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE

  • zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i/lub zabudowa usługowa użyteczności publicznej

PRZEZNACZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

  • sieci i urządzenia infrastruktury technicznej
  • obiekty małej architektury i place zabaw
  • ścieżki piesze i rowerowe
  • drogi wewnętrzne, miejsca postojowe naziemne i podziemne, garaże podziemne
  • tereny zieleni urządzonej i rekreacji

ulica Korczaka

Podobne wpisy