OPIS

LOKALIZACJA

Dzielnica Załęska Hałda – Brynów, ul. Ligocka

NUMER OBRĘBU

0003

KARTA MAPY

17

NUMERY DZIAŁEK

94/2; 94/1; 95/1; 95/2; 93/1; 93/2

POWIERZCHNIA

0,49ha

BONITACJA

Ps; Ba; dr

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obowiązujący nr 113 – UCHWAŁA NR X/152/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 maja 2011 r

OZNACZENIE W MPZP

2 U/KSp – tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej i stacji paliw
8 KDW – trasy komunikacyjne

PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE

  • tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej
  • stacje paliw

PRZEZNACZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

  • usługi handlu towarzyszące stacji paliw, na zasadach określonych dla terenu w §8 ust.4 pkt 3
  • myjnię samochodową
  • sieci i urządzenia infrastruktury technicznej
  • drogi wewnętrzne lub pożarowe
  • dojazdy, dojścia
  • miejsca postojowe
ulica Ligocka

Podobne wpisy