OPIS

LOKALIZACJA

Dzielnica Załęska Hałda – Brynów, ul. Woźniczki

NUMER OBRĘBU

0003

KARTA MAPY

30

NUMERY DZIAŁEK

156/2; 155/2; 151/2

POWIERZCHNIA

0,2ha

BONITACJA

Bp; dr

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obowiązujący nr 171 – Uchwała nr VI/101/19 Rady Miasta Katowice z dnia 28.04.2019

OZNACZENIE W MPZP

3U – teren zabudowy usługowej

PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE

Zabudowa usługowa obejmująca usługi:
 • społeczne,
 • konsumpcyjne,
 • handlu detalicznego wyłącznie na terenie oznaczonym symbolem 3U,
 • administracyjno – biurowe,
 • turystyczne,
 • sportu i rekreacji.

PRZEZNACZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

 • miejsca postojowe,
 • dojazdy, dojścia,
 • drogi pożarowe,
 • ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe,
 • zieleń urządzona,
 • infrastruktura techniczna,
 • obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego.
ulica Woźniczki

Podobne wpisy