Similar Posts

VI edycja konkursu Pracodawca Jutra

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pod patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki organizuje VI Edycję konkursu Pracodawca Jutra.

Celem Konkursu jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców, którzy realizują inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

  • „Rozwój Pracownika”
  • „Dojrzałe Kompetencje”
  • „Ambasador Edukacji”

Jego adresatem są mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa, w których po 1 stycznia 2019 roku realizowano inicjatywy edukacyjne. Zgłoszenia powinny dotyczyć projektów kierowanych do następujących grup odbiorców:

  • uczniów/studentów, i/lub
  • absolwentów szkół wyższych, średnich lub branżowych, i/lub
  • pracowników lub osób bezrobotnych i poszukujących pracy (w szczególności matek powracających na rynek pracy i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym);
  • nauczycieli, wykładowców akademickich, trenerów, doradców oraz innych środowisk reprezentujących sektor edukacji formalnej lub nieformalnej;
  • emerytów i rencistów, o ile inicjatywy miały na celu przywrócenie ich do aktywności zawodowej.

Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w Konkursie?

Każdy przedsiębiorca może zgłosić maksymalnie 3 inicjatywy edukacyjne, po jednej w każdej kategorii. Zgłoszenie należy wysłać przez dedykowany Konkursowi formularz dostępny na stronie Organizatora.

https://bit.ly/33biCYF

Dokumentację realizacji projektu (np. zdjęcia, nagrania, relacje publikowane w mediach itp.) należy umieścić w formularzu w formie linków.

Nabór zgłoszeń do konkursu trwa do 31 stycznia 2022 r.

Więcej informacji na temat Konkursu oraz niezbędne dokumenty tutaj

https://bit.ly/33B0iaV

Similar Posts