Webinarium dla pracodawców organizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu w formie webinarium, zorganizowanym we współpracy ze Strażą Graniczną, które odbędzie się 21 lipca 2021 r. o godzinie 9.00. Szkolenie adresowane jest do pracodawców powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom.

W trakcie spotkania inspektor pracy Sekcji Legalności Zatrudnienia w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach przedstawi prezentację nt. “Przestrzeganie warunków określonych w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy”, natomiast przedstawiciel Placówki Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach omówi możliwości zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

Zainteresowani mogą zgłaszać chęć uczestnictwa na adres poczty elektronicznej promocja@katowice.pip.gov.pl w terminie do dnia 20 lipca 2021 r. do godziny 09.00. lub telefonicznie (32) 60-41-113 lub 60-41-111.

Similar Posts