Podobne wpisy

Wręczenie nagród w trzeciej edycji konkursu „Katowizje – firma społecznie odpowiedzialna”

Wręczenie nagród w trzeciej edycji konkursu „Katowizje – firma społecznie odpowiedzialna” odbędzie się w dniu 23.02.2023 r. w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” przy ul. Grażyńskiego 47

w Katowicach podczas spotkania Prezydenta Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.

Agenda wydarzenia:

16.30 – powitanie gospodarzy i gości,

16.35 – wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice,

16.45 – prezentacja kandydatów, wręczenie Nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej oraz Nagrody Prezydenta za działalność charytatywna,

17.05 – przedstawienie powołanego w 2023 r. Pełnomocnika ds. Równego Traktowania oraz podziękowania dla Społecznego Doradcy ds. Równego Traktowania działającego w 2022 roku,

17.15 – wręczenie nagród w ramach trzeciej edycji konkursu „Katowizje – firma społecznie odpowiedzialna”,

17.30 – prezentacja wybranych działań organizacji pozarządowych w 2022 roku (film) + podziękowania za wsparcie ze strony NGO na rzecz uchodźców z Ukrainy,

17.40 – prezentacja działań Centrum Organizacji Pozarządowych,

17.45 – występ artystyczny,

18.00 – zakończenie i poczęstunek.

Podobne wpisy