XIII Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) w Katowicach. Znamy już główne tematy agendy

Europejski Kongres Gospodarczy

Wiadomo już jakie będą wiodące nurty tematyczne tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który we wrześniu zagości w Katowicach. Podczas ubiegłotygodniowych obrad Rady EEC ustalono, że główne wątki Kongresu powinny skupić się na omówieniu i przedyskutowaniu nowej jakościowo sytuacji społeczno-ekonomicznej ukształtowanej przez różnorodne skutki wynikające z trwającej już ponad rok pandemii i restrykcji jakie objęły wiele ważnych sektorów gospodarki.

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego przewiduje profilowane tematycznie panele dyskusyjne, w których podjęte zostaną m.in. kwestie popandemicznej odbudowy gospodarki, Zielonego Ładu, cyfryzacji, odnawialnych źródeł energii.

W roku 2021 Europejski Kongres Gospodarczy przyjął formułę kilkumiesięcznej kampanii obejmującej szerokie spektrum tematów gospodarczych i zróżnicowane formy aktywności – od wydarzeń takich jak zorganizowana w lutym II edycja EEC Trends Online czy majowa odsłona EEC Online, poprzez publikację raportów, rozmowy i debaty poświęcone trendom kształtującym naszą przyszłość.

Jednakże najważniejsza część Kongresu, w tym zasadnicza część panelowych dyskusji z udziałem licznej rzeszy zaproszonych gości, odbędzie się w dniach 20-22 września w Katowicach w obiektach Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Dokładną listę gości oraz dokładną agendę Kongresu powinniśmy poznać już wkrótce i wówczas też powrócimy do tematu przedstawiając więcej informacji na temat szczegółów organizacyjnych tegorocznej edycji EEC.

Similar Posts