Similar Posts

Zaproszenie do udziału w badaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach prowadzi badania wśród małych i średnich przedsiębiorstw działających na rynku międzynarodowym.

Podczas rozmowy z osobami decyzyjnymi w firmach chcemy poruszyć zagadnienia dotyczące przede wszystkim bieżącej i prognozowanej sytuacji w firmie oraz jej otoczeniu.

Doceniając zaangażowanie i chęć pomocy w realizacji projektu pracownicy Uniwersytetu przewidzieli bardzo atrakcyjne zestawy upominkowe dla wszystkich rozmówców.

Każda rozmowa jest na wagę złota, dlatego prosimy o zgłoszenie się do udziału w projekcie i dołożenie przysłowiowej cegiełki w budowaniu polskiej nauki.

Chęć udziału w projekcie proszę kierować pod adres mailowy adrian.wawro@ue.katowice.pl do dnia 3 grudnia br.

Similar Posts