Znamy partnerów programu Katowice Miastem Fachowców – edycja 2021/2022

Zakończył się ogłoszony w listopadzie nabór partnerów do kolejnej edycji programu Katowice Miastem Fachowców. Do udziału w programie zgłosiło się pięć firm, które zorganizują łącznie 28 wizyt studyjnych uczniów klas VII szkół podstawowych. Są to następujące podmioty: Stosowanie Maszyn Tadeusz Szwajca, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Departament Store Patrycja Forfecka-Bąk, BFC Nieruchomości Johann Bros oraz Fabryka Wiertła Baildon S. A.

– Oprócz wizyt studyjnych u pracodawców odbywają się wizyty studyjne w ponadpodstawowych samorządowych szkołach zawodowych, branżowych i technicznych oraz lekcje wychowawcze na rozpoczęcie i zakończenie programu w danym roku szkolnym. Program Katowice Miastem Fachowców jest wspaniałym uzupełnieniem realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego i wypełnieniem polityki edukacyjnej Miasta. – mówi Waldemar Bojarun, Wiceprezydent Katowic.

– Prawie 300 uczniów klas VII szkół podstawowych będzie mieć szansę uczestnictwa w wizytach  u partnerów programu oraz bliższego zapoznania się z zawodami, które ich interesują bądź których nie znają, co z pewnością pozwoli podjąć im trafniejsze decyzje w zakresie wyboru dalszej ścieżki edukacji zawodowej. – mówi Sławomir Witek, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu.

– Bardzo dziękuję wszystkim przedsiębiorcom, którzy zdecydowali się zgłosić swoją gotowość do udziału w programie Katowice Miastem Fachowców. Dzięki współpracy w tym przedsięwzięciu możemy wspólnie kształtować lokalny rynek pracy i promować kształcenie branżowe oraz techniczne. – mówi Mariusz Jankowski, naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów.

Z partnerami wyłonionymi w ramach naboru Miasto podpisze porozumienia o współpracy, a realizacja projektu w szkołach rozpocznie się od drugiego semestru trwającego roku szkolnego.

Program Katowice Miastem Fachowców jest realizowany w Katowicach od 2018 r.  W dotychczasowych edycjach programu udział wzięło łącznie prawie 2000 uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, a także podpisano 16 listów intencyjnych z przedsiębiorcami.

Similar Posts