/ Rynek biurowy

Rynek biurowy

Katowice są jednym z największych regionalnych* rynków biurowych. Na koniec 2022 r. zajmowały pod tym względem 4 miejsce w Polsce z 750 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej. 

*Odnosi się to do rynków regionalnych, bez Warszawy.