Zachęty/wsparcie KSSE

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna została uznana za najlepszą specjalną strefę ekonomiczną w Europie w 2023 roku przez fDi Intelligence Financial Times. Ponadto w tym samym rankingu została wyróżniona jako 4. najlepsza strefa na świecie. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, będąca największą polską specjalną strefą pod względem wartości inwestycji (44 mld PLN) i zatrudnienia (prawie 90 tys.), jest odpowiednim rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, chcących wykorzystać pomoc publiczną w formie ulg w podatku PIT/CIT.

 

Inkubator Rawa.Ink – wsparcie dla MŚP

Naszą najnowszą inicjatywą jest Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink miejsce licznych szkoleń, event’ów, spotkań, miejsce integracji środowiska start-up’ów, administracji samorządowej i środowiska naukowego w Katowicach oraz regionie. Poprzez współpracę Inkubatora z wieloma partnerami podejmowane są działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Katowice wspierają również kojarzenie firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych ze środowiskiem start-up’owym.

PAIH wspiera ekspansję międzynarodową polskich przedsiębiorców, pozyskuje i obsługuje inwestorów zagranicznych, wspiera inwestycje polskie w kraju oraz promuje i rozwija innowacyjność. Zapewnia także dostęp do instrumentów finansowych, w tym ubezpieczeń oferowanych przez instytucje zrzeszone w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Katowicki HUB gamingowo-technologiczny

Katowice od lat 90tych konsekwentnie przechodzą transformację, również dzielnica Nikiszowiec z osiedla robotniczego zmienia się w ośrodek życia społecznego i gospodarczego. Nikiszowiec został mianowany „Dzielnicą Nowych Technologii”, gdzie na terenach po KWK „Wieczorek” ma powstać Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny. Utworzenie Dzielnicy Nowych Technologii uznano za projekt o znaczeniu strategicznym dla programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, ze względu na zakres przestrzenny, finansowy oraz rzeczowy.