Istotnym atutem gospodarki Katowic jest zdywersyfikowana struktura gospodarcza miasta reprezentowana przez takie branże jak: kultura, edukacja, medycyna, handel, bankowość, energetyka, budownictwo, farmaceutyka, przemysł spożywczy, przemysł samochodowy, projektowanie inżynieryjne, transport i logistyka, przemysł maszynowy, informatyka, górnictwo i hutnictwo.

Niemniej, pod względem liczebności podmiotów gospodarczych dominujące znaczenie w Katowicach odgrywa sektor MMŚP , które stanowią ok. 99 % podmiotów gospodarczych miasta (533 194 dane GUS 12.2023 r.) oraz tworzą znaczący potencjał miejsc pracy. MMŚP reprezentowane są głównie w branżach związanych z handlem, edukacją, budownictwem, przetwórstwem przemysłowym, działalnością profesjonalną, naukową i techniczną.

Katowice i GZM to jeden z pięciu najbardziej rozwiniętych ośrodków nowoczesnych usług biznesowych w Polsce.

  • 7,4 % zatrudnienia w sektorze w skali kraju
  • 135 centrów usług BPO, SSC/GBS, IT i R&D z 32 000 pracowników (Raport ABSL 2023 r.)
  • 60,0% procentowy wzrost całkowitego zatrudnienia w centrach usług w Katowicach i GZM w latach 2018-2023. Wzrost o 11 700 osób, z czego 92,4% znalazło zatrudnienie w Katowicach.
  • w Katowicach działają centra usług firm z 18 państw, wśród podmiotów zagranicznych największy udział mają firmy z USA, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Holandii, do których łącznie należy prawie 60% ogółu centrów
  • najczęściej spotykaną kategorią świadczonych usług są te z obszaru IT, które generują̨ ponad 44% zatrudnienia w branży w Katowicach i GZM.
Fot Tomasz Smogulski SkyVision Polska

Turystyka biznesowa – bardzo dynamicznie rozwijająca się gałąź turystyki, która odgrywa znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym Katowic. Przyciąga stałe imprezy, wielkie wydarzenia muzyczne, technologiczne, konferencje i wydarzenia sportowe.

Katowice są Miastem Wielkich Wydarzeń: Intel Extreme Masters, Europejski Kongres Gospodarczy, FIVB Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn, Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, OFF Festival, Katowicki Karnawał Komedii, Letni Ogród Teatralny, Tauron Nowa Muzyka, Śląski Festiwal Jazzowy, Rawa Blues, Tour de Pologne.

Infrastruktura: Strefa Kultury czyli NOSPR z jedną z najlepszych sal koncertowych na świecie, Międzynarodowe Centrum Kongresowe (38 tys. powierzchni użytkowej, pojemność obiektu – 15 tys. osób) oraz Muzeum Śląskie.

W skrócie 2022 r.:

  • 6 426 spotkań konferencyjnych i innych wydarzeń biznesowych, w tym blisko 24% z nich (czyli 1 529) trwało dwa dni lub dłużej.
  • 7 962 – całkowita liczba dni konferencyjnych w Katowicach, czyli średni czas trwania konferencji i innych wydarzeń biznesowych wyniósł 1,24 dnia.
  • 25 hoteli dla 4 987 gości – dobrze rozwinięta baza hotelowa, a także zróżnicowane zaplecze konferencyjne.
  • 151 266 340,47 zł – całkowite wydatki uczestników spotkań konferencyjnych i innych wydarzeń biznesowych poniesione w Katowicach.