Istotnym atutem gospodarki Katowic jest zdywersyfikowana struktura gospodarcza miasta reprezentowana przez takie branże jak: kultura, edukacja, medycyna, handel, bankowość, energetyka, budownictwo, farmaceutyka, przemysł spożywczy, przemysł samochodowy, projektowanie inżynieryjne, transport i logistyka, przemysł maszynowy, informatyka, górnictwo i hutnictwo.
Niemniej, pod względem liczebności podmiotów gospodarczych dominujące znaczenie w Katowicach odgrywa sektor MMŚP , które stanowią ok. 99 % podmiotów gospodarczych miasta (2021 r.: 50 305) oraz tworzą znaczący potencjał miejsc pracy. MMŚP reprezentowane są głównie w branżach związanych z handlem, edukacją, budownictwem, przetwórstwem przemysłowym, działalnością profesjonalną, naukową i techniczną.
Katowice i GZM to jeden z pięciu najbardziej rozwiniętych ośrodków nowoczesnych usług biznesowych w Polsce.
  • 7,7 % zatrudnienia w sektorze w skali kraju
  • 116 centrów usług BPO, SSC/GBS, IT i R&D z 27 500 pracownikami
  • w okresie ostatnich 4 lat wzrost zatrudnienia w centrach usług w Katowicach i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wyniósł 68%, co stanowi ponad 11 400 nowych miejsc pracy, utworzonych głównie w Katowicach
  • w Katowicach działają centra usług firm z 19 państw, wśród podmiotów zagranicznych największy udział mają firmy z USA, Francji i Wielkiej Brytanii Niemiec, do których łącznie należy prawie 60% ogółu centrów
  • najczęściej spotykaną kategorią świadczonych usług są te z obszaru SSC/GBS, które generują̨ ponad (43%) zatrudnienia w branży w Katowicach i GZM
Zdjęcie KTW
Należy również zwrócić uwagę na dynamicznie rozwijającą się turystykę biznesową, która odgrywa znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym Katowic.
  • 6 453 spotkań konferencyjnych i innych z ponad 1 mln uczestników
  • dobrze rozwinięta baza hotelowa: 22 funkcjonujące hotele oraz w trakcie realizacji kolejne projekty hotelowe (****), a także zróżnicowane zaplecze konferencyjne
  • całkowite wydatki uczestników spotkań konferencyjnych i innych wydarzeń biznesowych poniesione przez nich w Katowicach w 2019 r. wyniosły niemal 210 mln PLN, a to oznacza wzrost r/r o 12,07% z kwoty 187 mln PLN w 2018 r.
  • Strefa Kultury – przykład udanej rewitalizacji Kopalni Katowice, na jej miejscu powstały 3 obiekty: NOSPR z jedną z najlepszych sal koncertowych na świecie, Międzynarodowe Centrum Kongresowe (38 tys. powierzchni użytkowej, pojemność obiektu – 15 tys. osób) oraz Muzeum Śląskie
  • Katowice Miastem Wielkich Wydarzeń – Europejski Kongres Gospodarczy, Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Intel Extreme Masters, Rawa Blues, Tauron Nowa Muzyka, Śląski Festiwal Jazzowy, Mayday, Maj Music Festival, OFF Festival