Tereny zielone i ochrona środowiska

  • ponad 42% miasta stanowią tereny zielone: Rezerwaty Przyrody Ochojec i Las Murckowski, Dolina 3 Stawów, zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Szopienice-Borki”, Park T. Kościuszki oraz Park Śląski – jest jednym z największych śródmiejskich parków w Europie (znajduje się na pograniczu Katowic, Chorzowa i Siemianowic Śląskich), jest tu m.in. zoo, planetarium i wesołe miasteczko
  • City by bike – 125 stacje rowerowe z 1010 rowerami, ponad 189 km infrastruktury rowerowej z czego 85 km stanową piękne, krajobrazowe ścieżki w terenach zielonych (lasy, parki)
  • miasto aktywnie angażuje się w działania w zakresie kształtowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców poprze akcje społeczne i zadania w zakresie edukacji ekologicznej, np.: Akcja Siejemy Łąki Miejskie, Leśny Piknik Rodzinny „EKOODPOWIEDZIALNI”, Kampania „Kranówka katowicka – szluknij się z kokotka”, Aplikacja wCOP drzewo itp.działania proekologiczne Katowic zostały docenione między innymi przez magazyn Forbes, Katowice zdobyły tytuł najbardziej ekologicznego miasta w Polsce zarówno w 2018 r., jak i 2019 r.