Podobne wpisy

Katowicka Specjalna Stefa Ekonomiczna liderem Polskiej Strefy Inwestycji w 2023 roku!

W 2023 roku Polska Stefa Inwestycji w skład której wchodzą spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi wydała 536 decyzji dla przedsiębiorców, pomimo tego, w zeszłym roku odnotowany został spadek wartości inwestycji oraz liczby miejsc pracy deklarowanych przez przedsiębiorców.

Katowicka Specjalna Stefa Ekonomiczna, okazała się bezkonkurencyjna w Polsce we wszystkich trzech kategoriach związanych z inwestycjami, tj.:

  • liczby wydanych decyzji o wsparciu;
  • deklarowanych nakładów;
  • miejsc pracy.
Fot. Jeremi Astaszow/UMK

KSSE wydało w 2023 roku 83 decyzje o wsparciu, jej przedsiębiorcy zadeklarowali nakłady w wysokości 3,84 mld złotych, tworząc 1 343 miejsca pracy. Tak dobry wynik został osiągnięty dzięki bliskiej współpracy z Polskimi MŚP, dla których strefa wydała 52 decyzje o wsparciu.

Na tle całego kraju wyróżniają się również strefa Pomorska i Łódzka (po 76 wydanych decyzji) oraz Wałbrzyska, która będąc w bezpośrednim sąsiedztwie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przy wydaniu tylko 33 decyzji o wsparciu osiągnęła wynik niewiele gorszy od KSSE na poziomie zadeklarowanych nadkładów na poziomie ponad 3 mld zł z zatrudnieniem na wynoszącym 1163 osób.

Najbliższy czas to wyzwania ale i szanse dla specjalnych stref ekonomicznych, w wyzwaniach prym wiodą kwestie związane z kosztami prowadzenia działalności, w szczególności koszty energii i pracy zatrudnionych pracowników, lecz również zmiany podatkowe związane z podatkiem minimalnym wpłyną na działalność SSE.

Polskie strefy ekonomiczne, mają przed sobą również szereg możliwości mogących zwiększyć ich atrakcyjność, wymienia się wśród nich m.in. inwestycje infrastrukturalne takie jak np.: modernizacja dróg ekspresowych S3, S6 oraz S11 czy budowę elektrowni jądrowej.

Opracowanie na podstawie artykułu „Ponad pół tysiąca inwestycji” autorstwa Małgorzaty Grzegorczyk – Puls Biznesu.

Podobne wpisy