Zwolnienie od podatku dochodowego

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna została uznana za najlepszą specjalną strefę ekonomiczną w Europie w 2023 roku przez fDi Intelligence Financial Times. Ponadto w tym samym rankingu została wyróżniona jako 4. najlepsza strefa na świecie.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, będąca największą polską specjalną strefą pod względem wartości inwestycji (44 mld PLN) i zatrudnienia (prawie 90 tys.), jest odpowiednim rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, chcących wykorzystać pomoc publiczną w formie ulg w podatku PIT/CIT.

Ulgi w podatku dochodowym dla firm inwestujących w Katowickiej SSE mogą być naliczane wg jednego z poniższych sposobów:

Zwolnienie podatkowe naliczane w oparciu o koszty inwestycyjne:

  • dla dużych przedsiębiorstw łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 40% poniesionych kosztów inwestycyjnych
  • dla średnich przedsiębiorstw zwolnienie podatkowe wynosi 50%
  •  dla małych przedsiębiorstw zwolnienie podatkowe wynosi 60%

Zwolnienie podatkowe naliczane w oparciu o kreację nowych miejsc pracy:

  • łączna kwota ulgi podatkowej dla dużych firm wynosi 40% dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo stworzonych miejscach pracy w strefie
  • dla średnich i małych przedsiębiorstw zwolnienie podatkowe wynosi odpowiednio 50 i 40%

KSSE wydaje decyzje o wsparciu dla inwestorów. Decyzja jest wydawana na okres:

  • 15 lat w przypadku, gdy inwestycja prowadzona jest na terenie objętym granicami KSSE lub
  • 12 lat poza granicami KSSE.
panorama Katowic