Podobne wpisy

Zapraszamy NGO-sy!

Agata Krakowiak

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na rzecz miasta Katowice,  do wnoszenia propozycji/wniosków/uwag do „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok”.

Termin – do 31 maja 2024 r.

Propozycje można wnosić :

  • bezpośrednio na spotkaniach hybrydowych z przedstawicielami organizacji pozarządowych z udziałem Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wita Stwosza 7 w sali nr 16, w dniach: 15 maja (środa), godz. 10.00 oraz 16 maja (czwartek), godz. 16.00.

Propozycje i uwagi złożone przez organizacje zostaną zebrane i rozpatrzone przez stosowne Wydziały Urzędu Miasta lub jednostki miejskie. Na tej podstawie przygotujemy projekt Programu na 2025 rok, który, zgodnie Uchwałą LII/1237/14 RM Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. poddamy konsultacjom społecznym.

Załączniki:

Plan konsultacji nad  projektem Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok – Plan konsultacji nad projektem programu współpracy M. Katowice

Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok Uchwała LXXII_1468_23 z 14.12.2023.pdf

Podobne wpisy