Atrakcje turystyczne

  • Strefa Kultury: Muzeum Śląskie, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia – NOSPR, Międzynarodowe Centrum Kongresowe – MCK, Spodek – to jedne z najbardziej rozpoznawalnych punktów na mapie Katowic
  • Szlak Moderny to obszar wyznaczony 16 budynkami o unikatowej przedwojennej architekturze modernistycznej, dzięki którym Katowice nazywane były ,,polskim Chicago”
  • Nikiszowiec i Giszowiec – zabytkowe, ponad stuletnie osiedla górnicze, miejsca gdzie jeszcze dziś można poczuć klimat dawnego, przemysłowego Śląska
  • Galeria Szyb Wilson – galeria sztuki współczesnej otwarta w zrewitalizowanym budynku cechowni i łaźni szybów Wilson kopalni “Wieczorek”, którego historia sięga 1826 r., głównym celem Galerii jest promowanie młodych, odważnych artystów malarzy, grafików, fotografików, performerów
  • Fabryka Porcelany w Katowicach należy do Szlaku Zabytków Techniki – jedyna tego typu trasa w Europie Środkowo-Wschodniej należąca do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH), ramach kompleksu pochodzącego z przełomu XIX i XX w., znajdują się cenne obiekty architektury poprzemysłowej, m.in. budynki starej piecowni, malarni czy wzorcowni służących przez blisko 100 lat do produkcji porcelany, a także charakterystyczne dla górnośląskiego krajobrazu wieża wodna i komin
  • Walcownia – Muzeum Hutnictwa Cynku – poprzemysłowy zabytkowy budynek wyposażony w linię walcowniczą i w maszyny parowe z 1903 r.
  • Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach-Murckach na terenie centrum znajdują się 3 pracownie, piec do wypalania gliny, kompleks przyrodniczy: szkółka buka pospolitego (rośliny chronionej w pobliskim Rezerwacie – Lesie Murckowskim), pokazowa hodowla owadów ogród użytkowy i sensoryczno – botaniczny