W listopadzie 2023 roku projekt pn.: „Katowicki Hub Gamingowo – Technologiczny” został wybrany do dofinansowania. Trwa etap uzyskania decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej indywidualną pomoc publiczną dla projektu. Kwota dofinansowania to ponad 309 mln zł. Realizacja projektu będzie podzielona na etapy:

ETAP I zakłada adaptację 8 historycznych budynków oraz stworzenie pasażu. Łączna powierzchnia użytkowa wyniesie ok. 32 tysięcy metrów kwadratowych, w tym:
▪ 7,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni biurowych (open space, coworking, biura)
▪ 3,5 tysiąca metrów kwadratowych, na które złoży się 69 sal konferencyjnych, również z funkcją centrum edukacyjnego

ETAP II zakłada wybudowanie konstrukcji zawierającej:
▪ halę o powierzchni 5 tysięcy metrów kwadratowych, która będzie hybrydą funkcjonalną z dominującą funkcją studiów dla e-sportu, zakładając wykorzystanie obiektu jako studia telewizyjne, hale produkcyjne sensu stricte, magazyny lub laboratoria
▪ 5,3 tysiąca metrów kwadratowych części do obsługi produkcji
▪ przestrzeń do obsługi 2 000 gości