Naszym głównym celem jest przyciąganie nowych inwestorów, wspieranie ich w fazie przygotowania i realizacji inwestycji, a także kompleksowa obsługa poinwestycyjna. W tym celu została utworzona specjalna komórka Urzędu Miasta dedykowana inwestorom – Wydział Obsługi Inwestorów (WOI) zapewniająca wsparcie na zasadzie one-stop shop dla wszystkich inwestorów w oparciu o ich indywidualne oczekiwania i wymagania.

Dedykowany Project Manager

Każdy inwestor ma zapewnioną opiekę pracownika Wydziału Obsługi Inwestorów. Dedykowany Project Manager zapewnia wsparcie od samego początku procesu inwestycyjnego.

Dostarczanie analiz rynku

WOI jest w stanie dostarczyć analizy rynku na temat dostępności kadr, kosztów pracy, jakości infrastruktury i inne użyteczne informacje.

Organizowanie wizyt

WOI profesjonalnie organizuje wizyty inwestorskie i spotkania z władzami samorządowymi oraz regionalnymi, uczelniami wyższymi, etc.

Wsparcie marketingowe

WOI oferuje wsparcie w organizowaniu kampanii marketingowej dot. inwestycji w Katowicach przy wykorzystaniu miejskich nośników reklamowych np. reklamy zewnętrznej, social media, prasy (w zależności od dostępności). Miasto Katowice może wesprzeć inwestora w organizowaniu konferencji prasowych poprzez udostępnienie powierzchni konferencyjnej, zaproszenie dziennikarzy oraz dystrybucję materiałów promocyjnych

Dostosowanie transportu publicznego

W Katowicach istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych przystanków autobusowych (lub dodatkowych połączeń autobusowych) dla przyszłych pracowników danego inwestora strategicznego.

Koordynacja współpracy z siecią instytucji i największymi śląskimi uniwersytetami

WOI współpracuje z organizacjami, takimi jak: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG), ABSL, Polsko Amerykańska Rada Współpracy, Powiatowy Urząd Pracy, przedstawicielami sektora nowoczesnych usług biznesowych a także najważniejszymi śląskimi uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Politechniką Śląską czy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

Przygotowanie informacji dotyczących lokalizacji inwestycji

WOI jest w stanie przygotować informacje nt. dostępnego obszaru pod konkretny typ inwestycji, max. wskaźnika powierzchni budynku według zapotrzebowania (plan zagospodarowania przestrzennego) oraz infrastruktury technicznej (energia, woda, gaz, kanalizacja).

Zwolnienia od podatku od nieruchomości

Urząd Miasta Katowice proponuje zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (Uchwała Nr L/1189/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis) oraz zwolnienie od podatku od nieruchomości, stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną (Uchwała NR XXXI/675/21 Rady Miasta Katowice z dnia 4 lutego 2021 r.)
Co więcej, na terenie miasta Katowice obowiązuje Uchwała Rady Miasta Katowice w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1945 r. położonych na terenie miasta Katowice, w których dokonano remontu elewacji (Uchwała Nr L/1188/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014r.).. Przedmiotowa uchwała skierowana jest do osób fizycznych, jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.