Naszym głównym celem jest przyciąganie nowych inwestorów, wspieranie ich w fazie przygotowania i realizacji inwestycji, a także kompleksowa obsługa poinwestycyjna. W tym celu została utworzona specjalna komórka Urzędu Miasta dedykowana inwestorom – Wydział Obsługi Inwestorów (WOI) zapewniająca wsparcie na zasadzie one-stop shop dla wszystkich inwestorów w oparciu o ich indywidualne oczekiwania i wymagania.

Dedykowany Project Manager

Każdy inwestor ma zapewnioną opiekę pracownika Wydziału Obsługi Inwestorów. Dedykowany Project Manager zapewnia wsparcie od samego początku procesu inwestycyjnego.

Dostarczanie analiz rynku

WOI jest w stanie dostarczyć analizy rynku na temat dostępności kadr, kosztów pracy, jakości infrastruktury i inne użyteczne informacje.

Organizowanie wizyt

WOI profesjonalnie organizuje wizyty inwestorskie i spotkania z władzami samorządowymi oraz regionalnymi, uczelniami wyższymi, etc.

Wsparcie marketingowe

WOI oferuje wsparcie w organizowaniu kampanii marketingowej dot. inwestycji w Katowicach przy wykorzystaniu miejskich nośników reklamowych np. reklamy zewnętrznej, social media, prasy (w zależności od dostępności). Miasto Katowice może wesprzeć inwestora w organizowaniu konferencji prasowych poprzez udostępnienie powierzchni konferencyjnej, zaproszenie dziennikarzy oraz dystrybucję materiałów promocyjnych

Dostosowanie transportu publicznego

W Katowicach istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych przystanków autobusowych (lub dodatkowych połączeń autobusowych) dla przyszłych pracowników danego inwestora strategicznego.

Koordynacja współpracy z siecią instytucji i największymi śląskimi uniwersytetami

WOI współpracuje z organizacjami, takimi jak: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG), ABSL, Polsko Amerykańska Rada Współpracy, Powiatowy Urząd Pracy, przedstawicielami sektora nowoczesnych usług biznesowych a także najważniejszymi śląskimi uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Politechniką Śląską czy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

Przygotowanie informacji dotyczących lokalizacji inwestycji

WOI jest w stanie przygotować informacje nt. dostępnego obszaru pod konkretny typ inwestycji.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości