Katowice przystępują do prac nad Planem ogólnym

We wrześniu ubiegłego roku nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zobowiązała gminy do przyjęcia Planu ogólnego. To nowe narzędzie planistyczne, które zastępuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w danej gminie. Przepisy wykonawcze dotyczące tworzenia Planu znalazły się w stosownym rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii, które weszło w życie 23 grudnia 2023 r. Dzisiaj,…

Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024 w „Podcaście by Rawa.Ink”

W serwisie Spotify ukazał się kolejny odcinek „Podcastu by Rawa.Ink. Razem z  Ewą Gajewską-Nowarą – Z-cą Dyrektora Zarządzającego ds. Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 oraz Anną Budzanowską – Pełnomocnik Prezydenta ds. Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 porozmawialiśmy o co chodzi w Europejskim Mieście Nauki. Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024 rozpoczęło się już na dobre. Trwają…

Inwestycje PKP w Katowicach – podsumowanie III kw. i IV kw. 2023

Tymczasem towarowa stacja Katowice Szopienice Północne otrzymała nowoczesną nastawnię, wymieniono tory i sieć trakcyjną na stacji towarowej Katowice Szopienice Północne. Dodatkowo powstał nowy wiadukt kolejowy przy ul. Lwowskiej i ścieżka rowerowa. Przejazdy pociągów są śledzone na monitorach, a urządzenia zamontowane w torach odnotowują liczbę przejeżdżających wagonów. Dzięki kamerom na monitorach widoczne są również przejazdy kolejowo-drogowe….

Rozkręca się turystyka biznesowa w Katowicach. Powrót do liczb sprzed pandemii

Rok 2022 był okresem powrotu do stanu sprzed roku 2020 – wynika z najnowszego raportu „Rynek turystyki biznesowej w Katowicach w latach 2020-2022”. Lata 2020-2022 to czas dynamicznych zmian gospodarczych w Polsce i na świecie, wywołanych w znacznej mierze czynnikami pozaekonomicznymi (pandemia COVID-19, inwazja Rosji na Ukrainę).  Mimo tego uczestnicy wydarzeń o charakterze konferencyjnym zostawili…