Podobne wpisy

Katowice ponownie najlepsze w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego

fot. Kamil Kalkowski

Katowice zwyciężyły w kategorii miasto na prawach powiatu tegorocznego Rankingu Gmin Województwa Śląskiego organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego i Urząd Statystyczny w Katowicach. Nagrody wręczono w środę 15 listopada, w gmachu Sejmu Śląskiego.

– To ważne dla Katowic wyróżnienie, gdyż pod uwagę brane są bardzo konkretne kryteria, które świadczą o tym jak rozwija się dane miasto czy gmina. W przypadku Katowic podejmujemy szereg działań, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Wydatki na oświatę i kształcenie młodzieży stanowią ponad 30% wszystkich wydatków miasta. W przyszłym roku dołożymy ponad 450 milionów złotych, których nie pokrywa subwencja oświatowa, bo chcemy by dzieci i młodzież mogły korzystać z wysokiego poziomu kształcenia. Współpracujemy z biznesem, by zadbać o miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Na koniec września stopa bezrobocia w Katowicach wynosiła zaledwie 1,1%, a oferta spędzania czasu wolnego jest bogata w liczne wydarzenia kulturalne, sportowe, rozrywkowe – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W województwie śląskim to trzecia edycja rankingu. Ranking powstaje w oparciu o ocenę 16 wskaźników, takich jak: dochody gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, poziom zadłużenia, wyniki egzaminu ósmoklasisty, migracja ludności czy wydatki na oświatę i szkolenia urzędników oraz przyrost naturalny.

fot. Kamil Kalkowski

Ranking Gmin Województwa Śląskiego 2023 organizowany był w tym roku po raz trzeci wspólnie z Urzędem Statystycznym w Katowicach. Inicjatywa ta ma na celu pobudzić dyskusję na temat rozwoju społecznego gmin, miast naszego województwa, w oparciu o obiektywne wskaźniki statystyczne, pokazujące stan faktyczny rozwoju gmin naszego regionu. Celem Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin, wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie województwa – mówi Anna Jakubowska, dyrektor Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. J. Regulskiego, współorganizatora rankingu.

Katowice były bezkonkurencyjne w swojej grupie, jeśli chodzi o wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3, to kwota 19 943,83 zł na jednego mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2022 r. Stolica województwa śląskiego zajęła też pierwsze miejsce w kategorii dot. liczby podmiotów gospodarki narodowej w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2022 r. – z liczbą 324 podmiotów. W przypadku dochodów własnych budżetu per capita w latach 2020–2022 Katowice zajęły drugą lokatę osiągając pułap 5 432,81 zł. Również drugą lokatę miasto uzyskało w kategorii dot. udziału środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2022 r. (2,05%).

Ze wskaźnikiem 4,061 Katowice zajęły pierwszą lokatę w rankingu miast na prawach powiatu. Tuż za stolicą województwa znalazły się Gliwice (3,733), Bielsko-Biała (3,667), Tychy (3,504), Żory (3,022), Rybnik (2,930), Dąbrowa Górnicza (2,552), Świętochłowice (2,543), Częstochowa (2,424), Jaworzno (2,418).

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej, UMK

Podobne wpisy