OPIS

LOKALIZACJA

Dzielnica Szopienice-Burowice, ul. Borki

NUMER OBRĘBU

0004

KARTA MAPY

8

NUMERY DZIAŁEK

734/33; 736/44; 746/43; 741/56; 274/44; 757/44

POWIERZCHNIA

1,3ha

BONITACJA

RIVa, RIVb, RV, LzIV, PsIV

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obowiązujący nr 109 – Uchwała Rady Miasta Katowice nr LXI/1245/10 z dnia 30.06.2010 r.

OZNACZENIE W MPZP

1U – Tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej

PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE

  • zabudowa usługowa użyteczności publicznej

PRZEZNACZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

  • obiekty małej architektury i place zabaw
  • ścieżki piesze i rowerowe
  • sieci i urządzenia infrastruktury technicznej
  • drogi wewnętrzne, miejsca postojowe naziemne i podziemne, garaże podziemne dla obsługi terenu

ulica Borki

Podobne wpisy